Thứ ba,  06/06/2023

Văn Quan 34 con gia súc chết rét

LSO-Mặc dù các phòng ban chức năng của huyện Văn Quan đã chủ động công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trên địa bàn phòng chống đói, rét cho đàn gia súc. Nhưng do thời gian qua thời tiết rét đậm, rét hại dài ngày nên tính đến ngày 8/1/2013 trên toàn huyện đã có 27 con trâu bò và 7 con dê chết rét. Theo dự báo, thời tiết rét đậm còn có thể kéo dài, vì vậy các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường, đôn đốc công tác kiểm tra, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện việc phòng chống đói, rét cho đàn gia súc.

LSO-Mặc dù các phòng ban chức năng của huyện Văn Quan đã chủ động công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trên địa bàn phòng chống đói, rét cho đàn gia súc. Nhưng do thời gian qua thời tiết rét đậm, rét hại dài ngày nên tính đến ngày 8/1/2013 trên toàn huyện đã có 27 con trâu bò và 7 con dê chết rét. Theo dự báo, thời tiết rét đậm còn có thể kéo dài, vì vậy các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường, đôn đốc công tác kiểm tra, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện việc phòng chống đói, rét cho đàn gia súc.

Anh Dũng