Thứ hai,  20/03/2023

Nam Định thu hút 160 dự án đầu tư vào các KCN

Theo thông tin của ông Vũ Viết Thiệu, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định. 160 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư đưa tổng số vốn đăng ký gần 10 nghìn tỷ đồng và 227 triệu USD. Tổng số lao động đăng ký hơn 5,5 vạn người và diện tích đã cho thuê là gần 300 ha.Riêng năm 2012, tỉnh Nam Định thu hút được 12 dự án đầu tư với tổng số vốn hơn hai nghìn tỷ đồng và 63 triệu USD.Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang tuyển dụng thêm lao động để mở rộng sản xuất như Công ty cổ phần Lâm sản cần 400 lao động; Công ty TNHH Youngor Smart Shirts cần 500 lao động; Công ty TNHH Youngone cần khoảng 4 nghìn lao động.Lý giải về điều này, ông Thiệu cho rằng: Các nhà đầu tư luôn nhận được sự hợp tác, giúp đỡ và cùng đồng hành của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn trong hướng dẫn thủ tục, phổ biến cơ chế, chính sách về đầu tư và giải quyết các thủ tục liên quan bảo đảm nhanh chóng, tạo thuận lợi...

Theo thông tin của ông Vũ Viết Thiệu, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định. 160 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư đưa tổng số vốn đăng ký gần 10 nghìn tỷ đồng và 227 triệu USD. Tổng số lao động đăng ký hơn 5,5 vạn người và diện tích đã cho thuê là gần 300 ha.

Riêng năm 2012, tỉnh Nam Định thu hút được 12 dự án đầu tư với tổng số vốn hơn hai nghìn tỷ đồng và 63 triệu USD.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang tuyển dụng thêm lao động để mở rộng sản xuất như Công ty cổ phần Lâm sản cần 400 lao động; Công ty TNHH Youngor Smart Shirts cần 500 lao động; Công ty TNHH Youngone cần khoảng 4 nghìn lao động.

Lý giải về điều này, ông Thiệu cho rằng: Các nhà đầu tư luôn nhận được sự hợp tác, giúp đỡ và cùng đồng hành của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn trong hướng dẫn thủ tục, phổ biến cơ chế, chính sách về đầu tư và giải quyết các thủ tục liên quan bảo đảm nhanh chóng, tạo thuận lợi trong triển khai dự án.

Nam Định là tỉnh có thế mạnh về ngành Dệt may và cơ khí nên rất thuận lợi trong mối liên kết giữa các nhà đầu tư trong cùng một lĩnh vực, đây chính là điều kiện quan trọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn tăng trưởng ổn định.

Nam Định có bốn trường ĐH và hệ thống các trường đào tạo nghề bài bản từ tỉnh đến cấp huyện, xã nên đáp ứng đủ nguồn nhân lực có tay nghề theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Theo thống kê sơ bộ tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, có 45% số doanh nghiệp hoạt động tốt; 43% số doanh nghiệp hoạt động bình thường và chỉ có 12% quá khó khăn, sản xuất cầm chừng hoặc dừng hoạt động.

Ông Vũ Viết Thiệu, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cho biết thêm: Năm 2012, thu nhập bình quân của người lao động là 3,2 triệu đồng/người/tháng (cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định năm 2012 của Chính phủ).

Theo Nhandan