Thứ ba,  06/06/2023

Hà Nội công bố bảng giá đất năm 2013

UBND TP Hà Nội vừa công bố bảng giá đất năm 2013. Theo đó, sẽ có các mức giá tương ứng cho 5 loại đất và các vị trí tương ứng, bao gồm: giá đất nông nghiệp, đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị; đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn; giá đất phi nông nghiệp khác và đất chưa sử dụng. Bảng giá đất năm 2013 về cơ bản cho thấy giá đất tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình là trung tâm của Thủ đô Hà Nội vẫn là những nơi có giá đất cao nhất, khoảng từ hơn 40 triệu đến 81 triệu đồng m2. Các tuyến phố như Trần Phú, Độc Lập, Điện Biên Phủ cũng rơi vào trên 70 triệu đồng/m2. Đối với giá đất ở tại các quận có giá tối thiểu là 3.456.000 đồng/m2 (đường vào UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông).Giá đất tại các thị trấn các huyện Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức có giá tối thiểu là 1.920.000 đồng/m2, giá tối đa là 27.600.000 đồng/m2. Các thị trấn của các...

UBND TP Hà Nội vừa công bố bảng giá đất năm 2013. Theo đó, sẽ có các mức giá tương ứng cho 5 loại đất và các vị trí tương ứng, bao gồm: giá đất nông nghiệp, đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị; đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn; giá đất phi nông nghiệp khác và đất chưa sử dụng.Bảng giá đất năm 2013 về cơ bản cho thấy giá đất tại các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình là trung tâm của Thủ đô Hà Nội vẫn là những nơi có giá đất cao nhất, khoảng từ hơn 40 triệu đến 81 triệu đồng m2.

Các tuyến phố như Trần Phú, Độc Lập, Điện Biên Phủ cũng rơi vào trên 70 triệu đồng/m2. Đối với giá đất ở tại các quận có giá tối thiểu là 3.456.000 đồng/m2 (đường vào UBND phường Dương Nội, quận Hà Đông).

Giá đất tại các thị trấn các huyện Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức có giá tối thiểu là 1.920.000 đồng/m2, giá tối đa là 27.600.000 đồng/m2. Các thị trấn của các huyện còn lại có giá tối thiểu là 750.000 đồng/m2, giá tối đa là 8.040.000 đồng/m2.

Khu vực giáp ranh với các quận (thuộc huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Chương Mỹ, Thanh Oai, Hoài Đức), giá đất ở cơ bản giữ nguyên như bảng giá năm 2012; chỉ bổ sung, điều chỉnh giá tại các đường phố mới, có giá tối thiểu là 2.035.000 đồng/m2, giá tối đa là 32.400.000 đồng/m2.

Ngoài ra, tại các thị trấn của các huyện và các phường của thị xã Sơn Tây, giá đất ở giữ nguyên như bảng giá năm 2012.

Giá đất ở khu dân cư nông thôn sau khi đã điều chỉnh có mức giá tối thiểu là 350.000 đồng/m2, giá tối đa là 2.250.000 đồng/m2.

Đối với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các quận có giá tối đa là 47.810.000 đồng/m2, giá tối thiểu là 2.040.000 đồng/m2; Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại thị xã Sơn Tây và thị trấn các huyện có giá tối đa là 16.291.000 đồng/m2, giá tối thiểu là 525.000 đồng/m2…

Cũng theo UBND Thành phố, giá các loại đất năm 2013 được xác định làm căn cứ và cơ sở để tính thuế đối với việc sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập trong việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật …

Theo Dangcongsan.vn