Thứ sáu,  02/06/2023

Ngân hàng CSXH tổng kết 10 năm thực hiện các chương trình tín dụng trên địa bàn thành phố

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của thành phố, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và yêu cầu Ngân hàng Chính sách, UBND thành phố, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn cần tập trung một số nhiệm vụ trong thời gian tới: đó là cho vay các chương trình gắn với phát triển vùng hàng hóa để tạo thế mạnh cho người nông dân, ưu tiên các chương trình vốn cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới, tập trung xử lý những tồn đọng, tiếp tục kiện toàn hệ thống (tổ vay vốn, trưởng thôn…), đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền và làm tốt công tác kiểm tra không để xảy ra sai đối tượng, sai mục đích. Tại hội nghị, 6 tập thể, 14 cá nhân đã được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách vốn ưu đãi trên địa bàn.

LSO-Chiều 10/1/2013, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các chương trình tín dụng vốn ưu đãi trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các phòng giao dịch các huyện, lãnh đạo các phường, xã, tổ chức hội, đoàn thể và tổ vay vốn trên địa bàn. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Ngân hàng Chính sách Xã hội tặng giấy khen cho các tập thể
Trong 10 năm qua (từ năm 2003-2012), doanh số cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn không ngừng tăng trưởng, năm 2003 doanh số chỉ hơn 5 tỷ đồng, nhưng từ năm 2007 đến nay doanh số cho vay hàng năm hơn chục tỷ đồng, điển hình có năm 2008 cho vay lên đến 24 tỷ đồng, năm 2009 cho vay 33 tỷ đồng. Hiện nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng vốn ưu đãi trên địa bàn đạt 52,535 tỷ đồng, tăng 38,338 tỷ đồng so với năm 2003, với số hộ dư nợ gần 3 nghìn hộ. Hàng năm, Ngân hàng Chính sách luôn phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác vốn kiểm tra, đôn đốc sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Từ đó, các chương trình vốn đã góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của thành phố, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và yêu cầu Ngân hàng Chính sách, UBND thành phố, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn cần tập trung một số nhiệm vụ trong thời gian tới: đó là cho vay các chương trình gắn với phát triển vùng hàng hóa để tạo thế mạnh cho người nông dân, ưu tiên các chương trình vốn cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới, tập trung xử lý những tồn đọng, tiếp tục kiện toàn hệ thống (tổ vay vốn, trưởng thôn…), đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền và làm tốt công tác kiểm tra không để xảy ra sai đối tượng, sai mục đích. Tại hội nghị, 6 tập thể, 14 cá nhân đã được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách vốn ưu đãi trên địa bàn.

Lâm Giang