Thứ ba,  06/06/2023

Giới thiệu giải thưởng "Báo cáo phát triển bền vững 2013"

Ông Reza Ali, Giám đốc các thị trường mới nổi của ACCA, cung cấp thông tin về giải thưởng “Báo cáo phát triển bền vững 2013”. - Sáng 11-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) công bố sổ tay “Hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững đối với doanh nghiệp (DN) Việt Nam”.Sổ tay này là cuốn cẩm nang định hướng khá đầy đủ và chi tiết, giúp DN có thể tự xây dựng báo cáo về quản trị môi trường và xã hội trong công tác triển khai các hoạt động sản xuất-kinh doanh của mình; tạo điều kiện cho các DN vừa đầu tư có lợi nhuận vừa vẫn bảo đảm các yếu tố môi trường và xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.Bên cạnh đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cũng công bố giải thưởng “Báo cáo phát triển bền vững 2013”. Đây là giải thưởng trong khuôn khổ giải thưởng “Báo cáo thường niên Việt Nam 2013”, do UBCKNN, HOSE, báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty quản...

Ông Reza Ali, Giám đốc các thị trường mới nổi của ACCA, cung cấp thông tin về giải thưởng “Báo cáo phát triển bền vững 2013”.
– Sáng 11-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) công bố sổ tay “Hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững đối với doanh nghiệp (DN) Việt Nam”.

Sổ tay này là cuốn cẩm nang định hướng khá đầy đủ và chi tiết, giúp DN có thể tự xây dựng báo cáo về quản trị môi trường và xã hội trong công tác triển khai các hoạt động sản xuất-kinh doanh của mình; tạo điều kiện cho các DN vừa đầu tư có lợi nhuận vừa vẫn bảo đảm các yếu tố môi trường và xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

Bên cạnh đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cũng công bố giải thưởng “Báo cáo phát triển bền vững 2013”. Đây là giải thưởng trong khuôn khổ giải thưởng “Báo cáo thường niên Việt Nam 2013”, do UBCKNN, HOSE, báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty quản lỹ quỹ Dragon Capital khởi xướng; bảo trợ chuyên môn là IFC và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA).

Chuyên gia của IFC và ACCA sẽ tham gia hội đồng chấm giải. Giải thưởng mới này là cũng là sự kiện thường niên dành cho các DN niêm yết tại HOSE và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Mục tiêu của giải thưởng là ghi nhận và khuyến khích các tổ chức và DN thực hiện báo cáo và công bố thông tin về các cam kết hướng đến phát triển bền vững, bao gồm các hoạt động và những cải thiện tích cực của DN trong quá trình sản xuất-kinh doanh nhằm giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường và cộng đồng xã hội.

Cuộc thi cũng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về tính minh bạch và khả năng truyền tải thông tin của báo cáo thường niên, do đó sẽ không đánh giá DN hoạt động lời hay lỗ, mà chú trọng vào tính minh bạch của báo cáo. Việc chấm điểm báo cáo phát triển bền vững sẽ căn cứ trên nội dung về thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường và xã hội nêu tại báo cáo thường niên 2012.

Theo Nhandan