Thứ hai,  20/03/2023

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Ngày 7-1, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình, nhất là đối với vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định. Phân bổ ngay vốn đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch năm 2013, tập trung cho những dự án tạo sức lan tỏa lớn. Gia hạn sáu tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với số thuế TNDN phải nộp quý I và ba tháng thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các DN có quy mô vừa và nhỏ; DN sử dụng nhiều lao động... Gia hạn sáu tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với số thuế phải nộp của...

Ngày 7-1, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình, nhất là đối với vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định. Phân bổ ngay vốn đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch năm 2013, tập trung cho những dự án tạo sức lan tỏa lớn.
Gia hạn sáu tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với số thuế TNDN phải nộp quý I và ba tháng thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các DN có quy mô vừa và nhỏ; DN sử dụng nhiều lao động… Gia hạn sáu tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với số thuế phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3-2013 đối với các DN đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ… Hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp từ ngày 1-1-2012 đến hết ngày 14-11-2012 đối với túi ni-lông làm bao bì đóng gói sẵn sản phẩm.
Giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 của Chính phủ tăng quá hai lần so mức nộp năm 2010…
Về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát tất cả các dự án phát triển nhà ở để phân loại các dự án được tiếp tục thực hiện, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà ở, chuyển đổi sang phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp nhu cầu của thị trường và nguồn lực xã hội…


Theo Nhandan