Thứ tư,  08/02/2023

BIDV tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ thị trường

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2013. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.Năm 2012, toàn hệ thống BIDV đã nỗ lực vượt qua thách thức hoạt động an toàn và tăng trưởng ổn định. Đến 31-12-2012, tổng tài sản tăng hơn 18% đạt hơn 497 nghìn tỷ đồng; huy động vốn cuối kỳ tăng trưởng 26%; dư nợ tín dụng đạt hơn 324 nghìn tỷ đồng; trích dự phòng rủi ro hơn 6.700 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 4.246 tỷ đồng; kiểm soát nợ xấu trong giới hạn cho phép 2,7%. Năm 2013, BIDV tiếp tục phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ với các giải pháp: Tập trung cấu trúc lại mô hình kinh doanh trên toàn hệ thống bảo đảm hiệu quả và hiệu lực; tăng trưởng tín dụng hợp lý, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tháo...

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2013. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Năm 2012, toàn hệ thống BIDV đã nỗ lực vượt qua thách thức hoạt động an toàn và tăng trưởng ổn định. Đến 31-12-2012, tổng tài sản tăng hơn 18% đạt hơn 497 nghìn tỷ đồng; huy động vốn cuối kỳ tăng trưởng 26%; dư nợ tín dụng đạt hơn 324 nghìn tỷ đồng; trích dự phòng rủi ro hơn 6.700 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 4.246 tỷ đồng; kiểm soát nợ xấu trong giới hạn cho phép 2,7%.
Năm 2013, BIDV tiếp tục phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ với các giải pháp: Tập trung cấu trúc lại mô hình kinh doanh trên toàn hệ thống bảo đảm hiệu quả và hiệu lực; tăng trưởng tín dụng hợp lý, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ.
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ với ngành ngân hàng và BIDV về những khó khăn trong hoạt động, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể gần 18 nghìn cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị BIDV tập trung phân tích, đánh giá, đặc biệt là các nguy cơ, khó khăn thách thức đối với hoạt động ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng trong năm 2013 để chủ động đề ra các giải pháp hữu hiệu, khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển theo đúng định hướng chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Theo Nhandan