Thứ ba,  06/06/2023

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cang Chang Hi thăm chính thức nước ta

Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH Hàn Quốc Cang Chang Hi và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao QH Hàn Quốc bắt đầu thăm chính thức nước ta.Tham gia đoàn có, các đại biểu QH Hàn Quốc Li Han Xung, Kim Ki Xun và Kim Đông Oan của đảng Saenuri, Hoang Giu Hông của đảng Dân chủ; Tổng Thư ký QH Hàn Quốc Bê Xung Rê; Trợ lý chính trị cho Chủ tịch QH Li Biêng Bê cùng các quan chức cấp cao QH Hàn Quốc.Chủ tịch QH Hàn Quốc khóa 19 Cang Chang Hi sinh ngày 3-8-1946. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Hàn Quốc năm 1969. Ông là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Ki-ung-nam năm 1980 và Tiến sĩ Chính trị, Đại học Ki-ung-nam năm 2004. Từ tháng 3-1979 đến tháng 11-1980 ông là Giáo sư tại Trường cao đẳng Quân sự Hàn Quốc. Giai đoạn 1983 - 1985 ông là Đại biểu QH Hàn Quốc khóa 11. Ông giữ cương vị Trợ lý Thủ tướng từ tháng 10-1983 đến tháng 10-1984. Giai đoạn 1985-1988 ông là Đại biểu QH Hàn Quốc khóa 12....

Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH Hàn Quốc Cang Chang Hi và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao QH Hàn Quốc bắt đầu thăm chính thức nước ta.

Tham gia đoàn có, các đại biểu QH Hàn Quốc Li Han Xung, Kim Ki Xun và Kim Đông Oan của đảng Saenuri, Hoang Giu Hông của đảng Dân chủ; Tổng Thư ký QH Hàn Quốc Bê Xung Rê; Trợ lý chính trị cho Chủ tịch QH Li Biêng Bê cùng các quan chức cấp cao QH Hàn Quốc.

Chủ tịch QH Hàn Quốc khóa 19 Cang Chang Hi sinh ngày 3-8-1946. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Hàn Quốc năm 1969. Ông là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Ki-ung-nam năm 1980 và Tiến sĩ Chính trị, Đại học Ki-ung-nam năm 2004. Từ tháng 3-1979 đến tháng 11-1980 ông là Giáo sư tại Trường cao đẳng Quân sự Hàn Quốc. Giai đoạn 1983 – 1985 ông là Đại biểu QH Hàn Quốc khóa 11. Ông giữ cương vị Trợ lý Thủ tướng từ tháng 10-1983 đến tháng 10-1984. Giai đoạn 1985-1988 ông là Đại biểu QH Hàn Quốc khóa 12. Từ năm 1991 đến năm 2004, ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Đa-ê-giê-ông Chung-nam phục hồi chức năng cho người tàn tật, đồng thời là Đại biểu QH khóa 14, 15, 16. Giai đoạn 1996-1997 ông là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Thông tin và Truyền thông của QH, sau đó ông giữ cương vị Bộ trưởng Khoa học Công nghệ giai đoạn 1998 – 1999. Ông là thành viên Hội đồng tối cao đảng Dân tộc từ tháng 5 đến tháng 12-2002 và từ tháng 5-2006 đến tháng 6-2007. Giai đoạn 2005 -2008 ông còn là Giáo sư tại Đại học Ki-ung-nam. Ông đảm nhiệm cương vị thành viên Ủy ban của Tổng thống về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2009-2011. Tháng 5-2012 ông là Đại biểu QH khóa 19 và trở thành Chủ tịch QH Hàn Quốc khóa 19 từ tháng 7-2012.

Theo Nhandan