Thứ sáu,  02/06/2023

Khởi công dự án phân phối điện hiệu quả

Sáng 13-1, tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVN NPC) khởi công dự án phân phối hiệu quả.Dự án gồm: Xây dựng, củng cố lưới điện phân phối; giới thiệu những công nghệ lưới điện thông minh trong phân phối; hỗ trợ kỹ thuật, phương tiện để xây dựng năng lực cho Cục Điều phối điện lực Việt Nam và năm tổng công ty điện lực, thiết kế chương trình quản lý truyền tải điện hiệu quả. Tại khu vực miền bắc, dự án thực hiện xây dựng, củng cố lưới điện 110 kV, các công trình trung, hạ áp ở khu vực nông thôn 19 tỉnh, thành phố. Dự án do EVN NPC làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 4.200 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn thực hiện, dự kiến hoàn thành vào năm 2017, góp phần nâng cao hiệu quả, khả năng cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách...
Sáng 13-1, tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVN NPC) khởi công dự án phân phối hiệu quả.

Dự án gồm: Xây dựng, củng cố lưới điện phân phối; giới thiệu những công nghệ lưới điện thông minh trong phân phối; hỗ trợ kỹ thuật, phương tiện để xây dựng năng lực cho Cục Điều phối điện lực Việt Nam và năm tổng công ty điện lực, thiết kế chương trình quản lý truyền tải điện hiệu quả. Tại khu vực miền bắc, dự án thực hiện xây dựng, củng cố lưới điện 110 kV, các công trình trung, hạ áp ở khu vực nông thôn 19 tỉnh, thành phố. Dự án do EVN NPC làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 4.200 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn thực hiện, dự kiến hoàn thành vào năm 2017, góp phần nâng cao hiệu quả, khả năng cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng.

Theo Nhandan