Thứ hai,  05/06/2023

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn lần thứ 2

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến về tháo gỡ khó khăn về tài chính, sự liên kết, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp, xây dựng quỹ hội, các chính sách về thuế đối với doanh nghiệp,… vấn đề an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, trẻ em nghèo được các doanh nghiệp quan tâm. Năm 2013 được dự báo là tình hình kinh tế phục hồi chậm, các thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư chủ yếu ở nước ta vẫn chưa thoát khỏi tình trạng suy giảm, nguy cơ về những tác động bên ngoài vẫn đang tiềm ẩn, tác động xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm của các doanh nghiệp. Để hoạt động hiệu quả, thời gian tới, hiệp hội sẽ tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức hội, xây dựng các quy chế quản lý, điều hành hiệp hội; tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho hội viên, hoàn thiện Website nhằm đảm bảo thông tin giữa hiệp hội với các thành viên, đồng thời để các đơn vị giới thiệu về đơn vị, sản phẩm nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan cho hoạt động của hiệp hội.

LSO-Ngày 18/1/2013, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khóa 1 (nhiệm kỳ 2012 – 2017) nhằm đánh giá tình hình hoạt động sau đại hội và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hiện có 250 hội viên là doanh nghiệp hoạt động trong các nhóm sản xuất – kinh doanh như: xây dựng cơ bản, khai thác khoáng sản, thương mại – dịch vụ, tài chính ngân hàng. Năm 2012, điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế nhưng đa số doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, đứng vững và khẳng định được mình, đảm bảo việc làm cho người lao động.
Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến về tháo gỡ khó khăn về tài chính, sự liên kết, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp, xây dựng quỹ hội, các chính sách về thuế đối với doanh nghiệp,… vấn đề an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, trẻ em nghèo được các doanh nghiệp quan tâm. Năm 2013 được dự báo là tình hình kinh tế phục hồi chậm, các thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư chủ yếu ở nước ta vẫn chưa thoát khỏi tình trạng suy giảm, nguy cơ về những tác động bên ngoài vẫn đang tiềm ẩn, tác động xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm của các doanh nghiệp. Để hoạt động hiệu quả, thời gian tới, hiệp hội sẽ tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức hội, xây dựng các quy chế quản lý, điều hành hiệp hội; tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho hội viên, hoàn thiện Website nhằm đảm bảo thông tin giữa hiệp hội với các thành viên, đồng thời để các đơn vị giới thiệu về đơn vị, sản phẩm nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan cho hoạt động của hiệp hội.

Hoàng Vương