Thứ sáu,  02/06/2023

Nhiều dự án mới đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất

Khu kinh tế (KKT) Dung Quất hiện có sáu dự án mới đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 4.254 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 10 dự án, nâng tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại KKT Dung Quất lên 111 dự án với tổng vốn đăng ký tám tỷ USD (trong đó có 98 dự án trong nước và 13 dự án nước ngoài).Tổng giá trị vốn thực hiện đầu tư khoảng 4,8 tỷ (đạt 60% vốn đăng ký đầu tư). Có 70 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh.Năm 2013, Khu kinh tế Dung Quất đề ra nhiều giải pháp thu hút đầu tư và sẽ cấp phép từ 5 đến 7 dự án mới, phấn đấu đạt giá trị sản lượng công nghiệp hơn 130.000 tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 350 triệu USD; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 13 triệu tấn và nộp ngân sách trên địa bàn khoảng 14.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho hơn 1.000 lao...

Khu kinh tế (KKT) Dung Quất hiện có sáu dự án mới đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 4.254 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 10 dự án, nâng tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại KKT Dung Quất lên 111 dự án với tổng vốn đăng ký tám tỷ USD (trong đó có 98 dự án trong nước và 13 dự án nước ngoài).
Tổng giá trị vốn thực hiện đầu tư khoảng 4,8 tỷ (đạt 60% vốn đăng ký đầu tư). Có 70 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất – kinh doanh.
Năm 2013, Khu kinh tế Dung Quất đề ra nhiều giải pháp thu hút đầu tư và sẽ cấp phép từ 5 đến 7 dự án mới, phấn đấu đạt giá trị sản lượng công nghiệp hơn 130.000 tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 350 triệu USD; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 13 triệu tấn và nộp ngân sách trên địa bàn khoảng 14.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho hơn 1.000 lao động.


Theo Nhandan