Thứ ba,  06/06/2023

Quan tâm hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của PVN

Ngày 19-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) họp trực tuyến tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2013 cùng các đầu cầu TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cà Mau, Dung Quất, Hà Tĩnh. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2012, PVN đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra và có mức tăng trưởng cao so năm 2011, trong đó: Hoàn thành mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí 48 triệu tấn quy đổi trước ba tháng, vượt 37,1% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2011; sản lượng khai thác dầu đạt 16,74 triệu tấn, vượt 5,9% kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2011; đặc biệt, đã nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) vượt 52,26 nghìn tỷ đồng (tương đương 2,49 tỷ USD). Công tác thu hút đầu tư nước ngoài vào tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở trong nước và mở rộng đầu tư ra nước ngoài được triển khai tích cực, lần đầu sản lượng khai thác dầu...

Ngày 19-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) họp trực tuyến tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2013 cùng các đầu cầu TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cà Mau, Dung Quất, Hà Tĩnh. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2012, PVN đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra và có mức tăng trưởng cao so năm 2011, trong đó: Hoàn thành mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí 48 triệu tấn quy đổi trước ba tháng, vượt 37,1% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2011; sản lượng khai thác dầu đạt 16,74 triệu tấn, vượt 5,9% kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2011; đặc biệt, đã nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) vượt 52,26 nghìn tỷ đồng (tương đương 2,49 tỷ USD). Công tác thu hút đầu tư nước ngoài vào tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở trong nước và mở rộng đầu tư ra nước ngoài được triển khai tích cực, lần đầu sản lượng khai thác dầu từ nước ngoài của tập đoàn đạt hơn một triệu tấn, uy tín và thương hiệu của tập đoàn tiếp tục được khẳng định cả trong và ngoài nước. Việc triển khai các dự án của PVN gắn với công tác bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo vệ chủ quyền quốc gia được triển khai tích cực theo chiến lược đề ra.
Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được nêu trên, hoạt động của một số đơn vị, một số dự án trong năm 2012 như Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí, Tổng công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư PETEC, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV CNTT Dung Quất, Dự án xơ sợi Đình Vũ… cũng còn nhiều khó khăn.
Phát huy thành quả đã đạt được trong năm 2012, PVN đã đề ra nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2013 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau: Gia tăng trữ lượng dầu khí từ 35 đến 40 triệu tấn dầu quy đổi; khai thác 25,20 triệu tấn dầu quy đổi; doanh thu 646,5 nghìn tỷ đồng; nộp NSNN 148,5 nghìn tỷ đồng…
Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, thay mặt Thủ tướng Chính phủ biểu dương những thành quả mà PVN đã đạt được trong năm 2012 và đánh giá cao những đóng góp của PVN vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu PVN nghiêm túc thảo luận về sáu vấn đề còn yếu kém trong năm 2012 để đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao tám nhiệm vụ và 14 giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 mà PVN đã đề ra, trong đó nhấn mạnh bốn giải pháp trọng tâm, đó là: Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị làm tốt Đề án tái cấu trúc PVN giai đoạn 2012 – 2015 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, nhất là quan tâm đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của tập đoàn; Làm tốt công tác quy hoạch, thực hiện đầu tư trọng tâm vào năm lĩnh vực hoạt động của tập đoàn; triển khai rà soát, hiệu chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ đến năm 2015 và 2020; nâng cao năng lực cạnh tranh của PVN để chủ động hội nhập sâu hơn với kinh tế thế giới.
Theo Nhandan