Thứ hai,  05/06/2023

Hàng trăm doanh nghiệp xây dựng, xây lắp ngừng hoạt động

Hàng trăm doanh nghiệp xây dựng, xây lắp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã ngừng hoạt động. Đây là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, quản lý yếu, năng lực sản xuất và sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường yếu. Tính lũy kế đến hết tháng 6/2012, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có tới 2.115 doanh nghiệp không hoạt động, chiếm 41,7%. Bao gồm 2.088 doanh nghiệp dân doanh và 27 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt trong số doanh nghiệp không hoạt động thì có đến 1.253 doanh nghiệp chờ giải thể và phần lớn là các doanh nghiệp xây dựng, xây lắp.Đây là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, quản lý yếu, năng lực sản xuất và sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường yếu. Điều này cũng lý giải rằng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc đã và đang giảm mạnh. Trong lúc doanh nghiệp xây dựng, xây lắp ngừng hoạt động và thị trường nhà đất khó bán thì ngành sản xuất vật liệu cũng khó khăn, sản phẩm ế ẩm. Cuối tháng 12/2012, Prime Group đứng chân...

Hàng trăm doanh nghiệp xây dựng, xây lắp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã ngừng hoạt động. Đây là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, quản lý yếu, năng lực sản xuất và sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường yếu.

Tính lũy kế đến hết tháng 6/2012, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có tới 2.115 doanh nghiệp không hoạt động, chiếm 41,7%. Bao gồm 2.088 doanh nghiệp dân doanh và 27 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt trong số doanh nghiệp không hoạt động thì có đến 1.253 doanh nghiệp chờ giải thể và phần lớn là các doanh nghiệp xây dựng, xây lắp.

Đây là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, quản lý yếu, năng lực sản xuất và sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường yếu. Điều này cũng lý giải rằng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc đã và đang giảm mạnh.
Trong lúc doanh nghiệp xây dựng, xây lắp ngừng hoạt động và thị trường nhà đất khó bán thì ngành sản xuất vật liệu cũng khó khăn, sản phẩm ế ẩm. Cuối tháng 12/2012, Prime Group đứng chân tại tỉnh Vĩnh Phúc do khó khăn đành phải để Tập đoàn xi măng Siam (SCG) của Thái Lan ký thỏa thuận mua 85% cổ phần của mình với giá 7,2 tỷ baht (gần 5 ngàn tỷ đồng)


Theo cand.com.vn