Thứ hai,  05/06/2023

Cục Thuế: Triển khai công tác năm 2013

Cũng trong buổi lễ tổng kết công tác năm 2012, Cục Thuế đã công bố quyết định khen thưởng của Tổng Cục thuế và Cục thuế Lạng Sơn cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời phát động thi đua năm 2013. Ký cam kết thi đua giữa các đơn vị.

LSO-Ngày 21/1/2013, Cục thuế Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết công tác thuế năm 2012, đề ra nhiệm vụ thu thuế năm 2013.
Năm 2012, mặc dù tình hình giãn, giảm thuế lớn, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bắt đầu có tác động mạnh nhưng toàn tỉnh vẫn thu nội địa gồm cả phí theo Quyết định 06 ước đạt trên 892 tỷ đồng, vượt 14,70% so với dự toán. Tuy nhiên số thu theo cân đối chưa hoàn thành. Có 4 đơn vị không đạt dự toán là; Văn Phòng cục, Chi cục Thuế thành phố, huyện Văn Lãng, Lộc Bình. Trong khó khăn ấy vẫn có những đơn vị đạt cao như huyện Văn Quan vượt 29,96%, Bình Gia 15,34%, Hữu Lũng 12,97%. Toàn ngành thuế đã tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính thuế phục vụ người nộp thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, đã cấp phát trên 83 ngàn ấn phẩm về chính sách thuế. Trên 6.000 lượt người nộp thuế được tư vấn đối thoại với nhiều hình thức. Các chi cục thuế huyện, thành phố Lạng Sơn cơ bản đáp ứng được yêu cầu do ngành đề ra, trong đó có những chi cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bước sang năm 2013, Cục Thuế tiếp tục thực hiện các chính sách của Chính phủ về giãn giảm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm việc miễn giảm nhưng đồng thời phải tăng thu cho ngân sách (tăng ít nhất 10% so với dự toán). Tăng cường công tác quản lý thu, kiểm soát thu, chống các hành vi gian lận về thuế. Tăng cường hiện đại hóa, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế.
Cũng trong buổi lễ tổng kết công tác năm 2012, Cục Thuế đã công bố quyết định khen thưởng của Tổng Cục thuế và Cục thuế Lạng Sơn cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời phát động thi đua năm 2013. Ký cam kết thi đua giữa các đơn vị.

Đông Bắc