Thứ ba,  06/06/2023

Cụm các ngân hàng-kho bạc-bảo hiểm xã hội giao ước thi đua năm 2013

Cụm đã bình xét suy tôn đơn vị nhất, nhì, ba của Cụm, chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương tỉnh được xếp nhất Cụm. Hội nghị cũng thảo luận, đưa ra quy chế, nội dung và kế hoạch thực hiện công tác thi đua năm mới, phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2013. Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2013.

LSO-Chiều ngày 21/1/2013, tại hội trường Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cụm các ngân hàng- kho bạc- bảo hiểm xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, ký kết giao ước thi đua năm 2013.
Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2013
Cụm các ngân hàng- kho bạc- bảo hiểm xã hội tỉnh gồm có 8 đơn vị, với tổng số 1.243 công chức, viên chức, lao động, trong đó có 499 đảng viên, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, chính sách tín dụng ưu đãi, tín dụng đầu tư, các chế độ chính sách và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý an toàn kho quỹ. Trong năm 2012, các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua: xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua kết quả kiểm tra, chấm điểm thi đua, có 6 đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc và 2 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.
Cụm đã bình xét suy tôn đơn vị nhất, nhì, ba của Cụm, chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương tỉnh được xếp nhất Cụm. Hội nghị cũng thảo luận, đưa ra quy chế, nội dung và kế hoạch thực hiện công tác thi đua năm mới, phát động phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2013. Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2013.

Lâm Như