Thứ hai,  27/03/2023

Ngân hàng Nhà nước tỉnh kiểm tra việc kinh doanh vàng trên địa bàn

Tổ đã tiến hành kiểm tra tại 4 địa điểm được phép kinh doanh, mua bán vàng của các tổ chức tín dụng và 4 cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn với các nội dung: cơ sở pháp lý kinh doanh, cơ sở vật chất; quy trình giao dịch; các hóa đơn, chứng từ mua, bán vàng... Qua kiểm tra, cơ bản các đơn vị kinh doanh vàng trên địa bàn chấp hành đúng theo quy định của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có giấy phép kinh doanh, chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu kinh doanh, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng… Ghi nhận những kiến nghị của các đơn vị về những vướng mắc trong kinh doanh như: vàng cũ, vàng méo, vàng nhái SJC… Ngân hàng Nhà nước tỉnh sẽ có báo cáo tổng hợp, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có hướng dẫn, có quy định phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân trong các giao dịch kinh doanh, mua bán vàng.

LSO-Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong 2 ngày 23 và 24/1/2013, Tổ kiểm tra liên ngành gồm cán bộ của Ngân hàng nhà nước, Chi cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, do Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì đã tiến hành kiểm tra việc kinh doanh vàng miếng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng trên địa bàn tỉnh.
Tổ kiểm tra việc kinh doanh, mua bán vàng tại Chi nhánh Sacombank tỉnh
Tổ đã tiến hành kiểm tra tại 4 địa điểm được phép kinh doanh, mua bán vàng của các tổ chức tín dụng và 4 cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn với các nội dung: cơ sở pháp lý kinh doanh, cơ sở vật chất; quy trình giao dịch; các hóa đơn, chứng từ mua, bán vàng… Qua kiểm tra, cơ bản các đơn vị kinh doanh vàng trên địa bàn chấp hành đúng theo quy định của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có giấy phép kinh doanh, chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu kinh doanh, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng… Ghi nhận những kiến nghị của các đơn vị về những vướng mắc trong kinh doanh như: vàng cũ, vàng méo, vàng nhái SJC… Ngân hàng Nhà nước tỉnh sẽ có báo cáo tổng hợp, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có hướng dẫn, có quy định phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân trong các giao dịch kinh doanh, mua bán vàng.

Lâm Như