Thứ hai,  20/03/2023

Nhiều giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 25-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo về Đề án "Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường". Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Đề án đã nhận định tình hình, kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém và nguyên nhân, đồng thời đưa ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường. Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đề án sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 7 (khóa XI) vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, trong Đề án còn nhiều nội dung cũng chưa hoàn chỉnh, đầy đủ. Vì vậy, trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Cán sự Chính phủ và Ban Tuyên giáo T.Ư...

Ngày 25-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo về Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường”. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Đề án đã nhận định tình hình, kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém và nguyên nhân, đồng thời đưa ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường. Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đề án sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 7 (khóa XI) vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, trong Đề án còn nhiều nội dung cũng chưa hoàn chỉnh, đầy đủ. Vì vậy, trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Cán sự Chính phủ và Ban Tuyên giáo T.Ư cũng muốn lấy ý kiến các tỉnh, thành ủy, đóng góp cho các nhận xét, đánh giá cũng như nhận dạng các thách thức, các giải pháp để có giải pháp đầy đủ hơn.

Theo Nhandan