Thứ ba,  06/06/2023

Các tỉnh Nam Bộ vẫn bảo đảm 4,7 triệu ha đất trồng lúa

Ngày 25-1, tại Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất lúa các tỉnh Nam Bộ năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013. Theo đó, các tỉnh Nam Bộ tiếp tục giữ ổn định diện tích các vụ lúa khoảng 4,7 triệu ha, tăng năng suất lúa bình quân trong toàn vùng và sản lượng 27 triệu tấn, nhằm góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, gia tăng chất lượng lúa gạo xuất khẩu. Trong đó, giữ vững và quy hoạch, đầu tư mở rộng diện tích lúa thu đông từ 800 nghìn đến 850 nghìn ha; tập trung các giải pháp đồng bộ như: Cơ cấu giống lúa thích hợp từng vùng sản xuất, tuân thủ lịch thời vụ, xuống giống đồng loạt... Khuyến cáo sử dụng các giống lúa chống chịu được mặn, khô hạn, phèn ở những vùng có nguy cơ xâm nhập mặn và hạn vào cuối vụ. Các tỉnh tăng cường công tác phòng trừ dịch hại, đầu tư hệ thống thủy lợi, thủy nông nội...

Ngày 25-1, tại Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất lúa các tỉnh Nam Bộ năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013. Theo đó, các tỉnh Nam Bộ tiếp tục giữ ổn định diện tích các vụ lúa khoảng 4,7 triệu ha, tăng năng suất lúa bình quân trong toàn vùng và sản lượng 27 triệu tấn, nhằm góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, gia tăng chất lượng lúa gạo xuất khẩu. Trong đó, giữ vững và quy hoạch, đầu tư mở rộng diện tích lúa thu đông từ 800 nghìn đến 850 nghìn ha; tập trung các giải pháp đồng bộ như: Cơ cấu giống lúa thích hợp từng vùng sản xuất, tuân thủ lịch thời vụ, xuống giống đồng loạt… Khuyến cáo sử dụng các giống lúa chống chịu được mặn, khô hạn, phèn ở những vùng có nguy cơ xâm nhập mặn và hạn vào cuối vụ. Các tỉnh tăng cường công tác phòng trừ dịch hại, đầu tư hệ thống thủy lợi, thủy nông nội đồng…

Theo Nhandan