Thứ tư,  28/09/2022

Huy động 4.450 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành

Ngày 15/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (2.500) tỷ đồng, 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Ngày 15/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (2.500) tỷ đồng, 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.390 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,20-8,90%/năm. Kết quả, huy động được toàn bộ 2.500 tỷ đồng trái phiếu gọi thầu kỳ hạn 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,60%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0.2%).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.315 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,50-9,45%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.450 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,70%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0.3%).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 500 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,00-9,25%/năm. Kết quả, huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 9,25%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Không có thành viên tham gia dự thầu đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Như vậy, với 4.450 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh huy động được trong phiên đấu thầu ngày 15/5/2013, kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 19.972 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu.

Theo Dangcongsan