Thứ tư,  28/09/2022

Chú trọng phát triển kinh tế biển

Chúng tôi phấn khởi khi thấy tình hình kinh tế nước ta trong những tháng đầu năm 2013 đã có những chuyển biến tích cực: tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ năm trước; lạm phát được kiềm chế, giá cả ổn định, lãi suất giảm, kim ngạch xuất khẩu tăng khá; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Chúng tôi phấn khởi khi thấy tình hình kinh tế nước ta trong những tháng đầu năm 2013 đã có những chuyển biến tích cực: tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ năm trước; lạm phát được kiềm chế, giá cả ổn định, lãi suất giảm, kim ngạch xuất khẩu tăng khá; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại được tăng cường; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế vĩ mô vẫn chưa ổn định, còn nhiều khó khăn thách thức, các lĩnh vực kinh tế tiếp tục gặp khó khăn, chúng tôi thấy cần tập trung ưu tiên mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tập trung đầu tư hơn nữa kinh tế biển, góp phần thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

 Nhà nước cần tập trung đầu tư, đẩy nhanh tốc độ thực hiện dự án quan trọng tại khu vực phía bắc là cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, đẩy nhanh việc giải ngân thực hiện dự án cải tạo mặt quốc lộ 5 (hiện đang tiến hành khá chậm chạp) và tiến độ thi công tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Bởi lẽ, Hải Phòng là đầu mối giao thông quan trọng, là cửa ngõ chính ra biển của các địa phương trong khu vực. Khi đó, hiệu quả các hoạt động kinh tế biển mới được nâng cao, gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ quốc phòng, an ninh, chủ quyền và quyền chủ quyền biển, đảo của nước ta, góp phần đưa kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ, ổn định và mang tính bền vững.

Theo Nhandan