Thứ bảy,  21/05/2022

Dồn sức chỉ đạo để tăng thu ngân sách

LSO-Trong 5 tháng đầu năm 2013, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.537 tỷ 549 triệu đồng đạt 47,04% dự toán trung ương giao và đạt 46,5% dự toán tỉnh giao, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2012.

LSO-Trong 5 tháng đầu năm 2013, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.537 tỷ 549 triệu đồng đạt 47,04% dự toán trung ương giao và đạt 46,5% dự toán tỉnh giao, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2012. Theo ước tính, thu từ hoạt động XNK được 1.100 tỷ đồng đạt 44,9% dự toán; thu nội địa đạt 54,4%, tăng 28,4% so với cùng kỳ, trong đó khoản thu cao nhất là thu phí và lệ phí đạt 78%, thu khác ngoài ngân sách đạt 80%; khoản thu quan trọng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nội địa là thu từ khu vực ngoài quốc doanh mới chỉ đạt 38,6% dự toán. Các huyện, thành phố đều thu đạt tiến độ so với dự toán, đến nay có 5 huyện, thành phố thu đạt thấp, 6 huyện thu đạt khá, tiêu biểu có huyện Lộc Bình đạt 85,9% và huyện Cao Lộc đạt 75,8% so với dự toán.

Cán bộ Hải quan Cốc Nam làm thủ tục thông quan hàng hoá XNK cho các doanh nghiệp

Xét về tổng thể thì nhiều nguồn thu đạt còn thấp do có những hạn chế và nguyên nhân khác nhau, đó là: nguồn thu chưa ổn định, tình trạng nợ đọng thuế còn cao, nhất là ở lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước địa phương và thuế công thương nghiệp-dịch vụ ngoài quốc doanh. Công tác kiểm tra, kiểm soát thu ngân sách trên địa bàn chưa thường xuyên và chưa chủ động khai thác hết các nguồn thu, các khoản phí, lệ phí. Thu phí từ khu vực ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt còn thấp. Theo đó, cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế đã tác động không thuận lợi đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn phần nào ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự sâu sát trong chỉ đạo tổ chức thu triệt để các nguồn thu ở địa phương và phối hợp quản lý thu thuế kịp thời đối với lĩnh vực quản lý phương tiện vận tải, thu thuế xây dựng trong khu dân cư. Đặc biệt, trong lĩnh vực thu thuế XNK, các văn bản, quy định về cơ chế chính sách quản lý điều hành cũng như chính sách thuế ban hành mới có nhiều thay đổi. Cộng với việc quy hoạch, xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu bến, bãi bốc xếp hàng hóa tại cửa khẩu còn chậm, gây khó khăn cho công tác quản lý hàng hóa, ảnh hưởng đến hoạt động XNK hàng hóa của doanh nghiệp và việc thu thuế, phí, lệ phí qua cửa khẩu. Thực tế hiện nay, nguồn thu chủ yếu của tỉnh là thu hoạt động XNK. Đơn cử như tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 tháng được 1.537 tỷ 549 triệu đồng thì riêng thu từ hoạt động XNK đã là 1.100 tỷ đồng, chiếm hơn 80%. Trong khi đó các khoản thu này hoàn toàn phụ thuộc vào cơ chế, chính sách trong quan hệ thương mại, do vậy tính hiện thực của thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hoàn toàn chưa ổn định. Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chưa được sâu sát vẫn tạo kẽ hở thất thoát nguồn thu. Tình trạng buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, chưa có biện pháp hữu hiệu, tiếp đó vẫn còn nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm chỉnh việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước, còn nợ đọng kéo dài. Theo dự toán đã được HĐND tỉnh thông qua, nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng cuối năm 2013 toàn tỉnh còn phải thu là 1.789 tỷ 451 triệu đồng; trong đó thu nội địa 405 tỷ 451 triệu đồng, thu từ hoạt động XNK 1.350 tỷ đồng, thu qua quản lý ngân sách 14 tỷ đồng và thu phí sử dụng bến, bãi theo Quyết định số 26/2012/QĐ- UBND là 20 tỷ đồng. Để dồn sức  phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, ngày 20/5/2013, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và UBND các huyện, thành phố về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2013.

 Từ kết quả thu trong 5 tháng qua, trước mắt các ngành các cấp tiếp tục rà soát, tiến hành phân tích, đánh giá từng sắc thuế, nhằm khai thác và huy động mọi nguồn thu vào NSNN. Cơ quan thuế, hải quan tăng cường công tác quản lý thu, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và gian lận thuế. Đồng thời đẩy mạnh việc giải quyết nợ đọng thuế, thu kịp thời vào NSNN các khoản thu phát sinh theo kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước. Bên cạnh đó tổ chức đoàn công tác nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN đối với các huyện, thành phố có số thu lớn và các huyện có số thu đạt thấp so với dự toán giao, trên cơ sở đó, đôn đốc việc thực hiện và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến nguồn thu, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách đã giao đầu năm 2013.

MAI VĂN HOA