Thứ hai,  17/01/2022

Thêm 2.500 tỷ đồng vốn đầu tư vào tỉnh Bình Dương

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, mặc dù nền kinh tế tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng từ đầu năm đến nay, Bình Dương đã có thêm 669 doanh nghiệp trong nước thành lập mới với nguồn vốn đăng ký trên 2.400 tỷ đồng; 172 doanh nghiệp trong nước tăng vốn tổng số 2.500 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, mặc dù nền kinh tế tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng từ đầu năm đến nay, Bình Dương đã có thêm 669 doanh nghiệp trong nước thành lập mới với nguồn vốn đăng ký trên 2.400 tỷ đồng; 172 doanh nghiệp trong nước tăng vốn tổng số 2.500 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 75 doanh nghiệp đăng ký giải thể do gặp khó khăn mà phần lớn là doanh nghiệp nhỏ.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, trong giai đoạn hiện nay, việc Chính phủ tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ; tập trung tháo gỡ khó khăn như khoanh nợ thuế, tính toán giảm thuế thu nhập doanh nghiệp…đã tác động to lớn cho doanh nghiệp, mở ra cơ hội phục hồi sản xuất-kinh doanh trong thời gian tới.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, tỉnh Bình Dương đã chủ động triển khai nhiều chương trình giải quyết tháo gỡ khó khăn. Trong đó, tập trung chỉ đạo khoanh nợ thuế, giãn, chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu…đã từng bước kích thích hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ổn định trở lại, giảm số doanh nghiệp phá sản so với năm ngoái với hơn 400 doanh nghiệp đóng cửa, ngừng sản xuất.

Trong 5 tháng đấu năm nay, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Dương ước đạt được hơn 51 ngàn tỉ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2012. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt xấp xỉ 5 tỉ USD, tăng trên 16% so với cùng kỳ năm 2012.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 14.165 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước với số vốn đăng ký kinh doanh trên 100.000 tỷ đồng.

Theo VietnamPlus