Thứ hai,  04/12/2023

Tháo gỡ khó khăn,phát triển chăn nuôi bền

Theo Cục Chăn nuôi, mặc dù sản xuất chăn nuôi những năm qua vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá từ 5 đến 6%/năm, đáp ứng cơ bản nhu cầu thịt, trứng cho tiêu dùng trong nước; song chăn nuôi cả nước đang gặp khó khăn.

Theo Cục Chăn nuôi, mặc dù sản xuất chăn nuôi những năm qua vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá từ 5 đến 6%/năm, đáp ứng cơ bản nhu cầu thịt, trứng cho tiêu dùng trong nước; song chăn nuôi cả nước đang gặp khó khăn.

Vì vậy tháo gỡ khó khăn, phát triển chăn nuôi bền chính là chủ đề chính của hội nghị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại Nghệ An ngày 7-6.

Theo đó, để thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020, cần tập trung vào việc tái cơ cấu ngành (trong đó, khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại quy mô vừa và lớn; chăn nuôi nông hộ an toàn sinh học, phát triển loại vật nuôi có thế mạnh, có thị trường như lợn, gà thả vườn, bò sữa; chuyển dịch dần chăn nuôi từ vùng mật độ dân cư cao (đồng bằng) chuyển lên vùng có điều kiện về không gian, sinh thái rộng như vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên,vùng trung du miền núi phía bắc); phát triển các mô hình chăn nuôi áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào cải tiến giống, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, phòng, chống dịch bệnh và tổ chức tốt thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy nhanh việc hoàn thiện quy hoạch phát triển chăn nuôi gắn với hệ thống giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm và gắn với xây dựng nông thôn mới. Ðồng thời, xây dựng và nhất thể hóa hệ thống tổ chức ngành chăn nuôi trong phạm vi toàn ngành.

Theo Nhandan