Thứ sáu,  01/12/2023

LLVT quân sự tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

LSO-Nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) quân sự tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung chỉ đạo bộ đội địa phương, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong toàn tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân địa phương cùng thực hiện có hiệu quả.

LSO-Nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) quân sự tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung chỉ đạo bộ đội địa phương, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong toàn tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân địa phương cùng thực hiện có hiệu quả.

Dân quân xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc tu sửa, làm đường giao thông nông thôn

Thực hiện phong trào thi đua “LLVT quân sự tỉnh Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Ghi sâu lời Bác, quyết tâm giành 3 nhất”, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, phân công phân nhiệm cụ thể; tổ chức quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng về xây dựng nông thôn mới cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, LLVT quân sự tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyên vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, quan điểm, mục tiêu, tiêu chí của Đảng, Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chương trình. Đồng thời thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới tại gia đình như: tăng gia lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, cải tạo, chỉnh trang làm đẹp nơi ở, nâng cấp công trình nhà ở, làm đủ các công trình vệ sinh… Tính từ tháng 3 năm 2012 đến nay, theo kế hoạch Bộ CHQS tỉnh chọn Ban CHQS huyện Văn Quan để chỉ đạo điểm phong trào thi đua xây dưng nông thôn mới, trong đó chọn thôn bản Cưởm, xã Xuân Mai để xây dựng điểm. Đối với các huyện, thành phố, mỗi đơn vị phối hợp với địa phương tham gia chỉ đạo điểm và giúp đỡ từ 1 đến 2 thôn, bản. Để phong trào thi đua thực sự đi vào chiều sâu và thực hiện tốt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, LLVT quân sự tỉnh đã phối hợp với các đoàn thể địa phương thực hiện tốt 5 nhóm nội dung, đó là: tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội của địa phương; tham gia việc chuyển dịch cơ cấu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương; tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện và phối hợp tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã kết hợp làm công tác vận động quần chúng cùng toàn dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của thôn, xã; chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên huấn luyện kết hợp làm tốt công tác dân vận. Phối hợp cùng với các đoàn thể, nhân dân và học sinh các trường học, góp 4.150 công, tu sửa, phát quang và làm mới 156 km đường giao thông liên thôn; làm thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, công trình nước sạch, thoát nước, thu gom và xử lý rác thải; giúp đỡ 36 gia đình chính sách, hộ nghèo, trị giá hơn 22 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan quân sự các cấp chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở các xã, thị trấn biên giới phối hợp với bộ đội biên phòng, công an tuần tra canh gác được 7.510 lần với hơn 22.000 lượt người tham gia; phối hợp bắt giữ 32 vụ trộm cắp tài sản công dân, 46 vụ gian lận thương mại, 13 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy giao cho cơ quan chức năng giải quyết. Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao cho thôn Bản Cưởm 1 và thôn Bản Cưởm 2, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan đường dây điện dài 2km và 1 cầu sắt trị giá gần 500 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Phân đội kho tham gia 60 công sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Bản Cưởm với diện tích hơn 30m2, với số tiền trị giá gần 30 triệu đồng; quyên góp ủng hộ phong trào xây dựng nông thông mới được hơn 21.850.000 đồng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua “LLVT quân sự tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt hiệu quả thiết thực; các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức phối hợp hoạt động cụ thể; làm tốt công tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai trên địa bàn khi có tình huống xảy ra. Với những kết quả đáng khích lệ, LLVT quân sự tỉnh sẽ tiếp tục cùng với địa phương nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

VŨ CÔNG TÚC