Thứ ba,  30/11/2021

Hải quan Tân Thanh: Thu hút thêm 56 doanh nghiệp

LSO-Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vì khách hàng phục vụ, đẩy mạnh tuyên ngôn phục vụ khách hàng nên từ đầu năm đến nay Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh đã làm thủ tục cho 246 doanh nghiệp tăng 56 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

LSO-Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vì khách hàng phục vụ, đẩy mạnh tuyên ngôn phục vụ khách hàng nên từ đầu năm đến nay Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh đã làm thủ tục cho 246 doanh nghiệp tăng 56 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Hàng hóa xuất khẩu qua Cửa khẩu Tân Thanh

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hải quan đã rà soát bố trí cán bộ hợp lý, thực hiện minh bạch trong quy trình khai báo hải quan, tăng cường thông tin phục vụ khách hàng. Khuyến khích doanh nghiệp kê khai điện tử, áp dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan. Đồng thời thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp nên đã tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa. Tính đến 10/6/2013, hải quan Tân Thanh đã đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 200 triệu USD, tăng 21,63% so với cùng kỳ.

NGUYỄN NHẬT ANH