Thứ năm,  02/12/2021
Lộc Bình:

Quyết tâm thu ngân sách về đích trước kế hoạch

LSO - Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Lộc Bình thực hiện thu ngân sách nhà nước được trên 80 tỷ đồng, đạt 68,8% so với dự toán tỉnh giao. Từ kết quả đạt được, huyện đang phấn đấu thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2013 hoàn thành trước kế hoạch.

LSO – Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Lộc Bình thực hiện thu ngân sách nhà nước được trên 80 tỷ đồng, đạt 68,8% so với dự toán tỉnh giao. Từ kết quả đạt được, huyện đang phấn đấu thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2013 hoàn thành trước kế hoạch.

              

                 Sản xuất gạch tại khu Sơn Hà, thị trấn Na Dương (Lộc Bình)

Trong những năm qua Lộc Bình luôn là huyện thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước của tỉnh Lạng Sơn. Trao đổi với chúng tôi ông Vương Văn An, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện phấn khởi cho biết: Ngân sách nhà nước có ý nghĩa quyết định và tầm quan trọng đặc biệt trong việc thúc đẩy và phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn. Chính vì vậy, công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước được huyện chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm. Chi cục đã chỉ đạo các đội cũng như từng cán bộ thuế tập trung đẩy mạnh và khai thác triệt để mọi nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Trong năm 2013, huyện được tỉnh giao dự toán thực hiện thu ngân sách nhà nước là 116,35 tỷ đồng, để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách, huyện Lộc Bình đã đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể chỉ đạo các ngành chức năng tận thu ngân sách trước kế hoạch.

Đến đầu tháng 6 năm 2013, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện được trên 80 tỷ đồng, đạt 68,8% dự toán tỉnh giao, bằng 278% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt gần 33 tỷ đồng, tăng 61,8% so với cùng kỳ, một số khoản thu tăng cao so với cùng kỳ như: thu từ doanh nghiệp trung ương đạt trên 23 tỷ đồng, bằng 205% so với cùng kỳ, thu theo Quyết định số 26/QĐ-UBND được khoảng 48 tỷ đồng, đạt 188% kế hoạch. Với kết quả thu hiện tại huyện Lộc Bình đang đứng đầu so với các huyện trên địa bàn tỉnh về tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với dự toán tỉnh giao, chỉ xếp sau thành phố Lạng Sơn.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách, thực sự coi công tác thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Chủ động theo dõi sát sao tình hình thu ngân sách, phân tích, đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân những khoản thu đạt thấp, những địa bàn thu yếu để có sự chỉ đạo kịp thời. Điều tra, rà soát mức doanh thu của từng hộ làm cơ sở khoán doanh thu, mức thuế đối với hộ nộp thuế khoán. Đối chiếu với doanh thu kê khai hoặc làm cơ sở để ấn định doanh thu, mức thuế đối với hộ kinh doanh kê khai không trung thực. Tổ chức phối hợp với Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện tuyên truyền cho nhân dân hiểu lợi ích và nghĩa vụ nộp thuế; tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế đầu tư vào sản xuất, kinh doanh để phát triển sản xuất trên địa bàn tăng nguồn thu cho ngân sách. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành về khuyến khích sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường. Tăng cường giám sát các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh, HTX thông qua kế toán. Thực hiện tốt việc ủy nhiệm thu cho các xã, thị trấn; rà soát các nguồn thu còn bỏ sót để khai thác các khoản thuế, các loại phí chưa được kiểm soát hết để kiểm soát thu, nộp ngân sách nhà nước.

Từ sự chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt trong công tác thu ngân sách, việc huyện Lộc Bình sẽ thực hiện hoàn thành dự toán tỉnh giao trước kế hoạch là rất cao.

Bài, ảnh: Mai Hoa - Anh Dũng