Thứ năm,  02/12/2021

Tín dụng đối với nền kinh tế tăng 2,98%

Theo báo cáo của NHNN, tính đến ngày 31-5, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 2,98%, cao hơn so cùng kỳ năm ngoái (năm tháng đầu năm 2012 tăng 0,56%). Trong đó, tín dụng bằng VNÐ tăng 5,48%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm 8,41%.

Theo báo cáo của NHNN, tính đến ngày 31-5, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 2,98%, cao hơn so cùng kỳ năm ngoái (năm tháng đầu năm 2012 tăng 0,56%). Trong đó, tín dụng bằng VNÐ tăng 5,48%, tín dụng bằng ngoại tệ giảm 8,41%.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo chủ trương của Chính phủ, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhất là tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu. Ước đến cuối tháng 4-2013, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tăng khoảng 4%; tín dụng xuất khẩu tăng 5,74%, đều cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung.

 Ðể bảo đảm mục tiêu đề ra cho năm 2013, trong sáu tháng cuối năm, ngành ngân hàng tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để chủ động điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, bảo đảm thanh khoản, sẵn sàng nguồn vốn mở rộng tín dụng. Theo dõi sát diễn biến thị trường, điều chỉnh linh hoạt các kênh cung ứng tiền để kiểm soát tiền tệ theo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo Nhandan