Thứ ba,  30/11/2021

Thành phố thiếu quỹ đất tái định cư phục vụ dự án

LSO-Hiện thành phố Lạng Sơn đang triển khai 4 dự án trọng điểm và hàng chục dự án đầu tư xây dựng khác có liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng. 

LSO-Hiện thành phố Lạng Sơn đang triển khai 4 dự án trọng điểm và hàng chục dự án đầu tư xây dựng khác có liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng. Nhưng thực tế công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố đang gặp nhiều khó khăn do thiếu quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa.

 San mặt bằng dự án bệnh viện đa khoa Lạng Sơn 700 giường bệnh

Theo số liệu rà soát tổng hợp giữa Sở Tài nguyên – Môi trường và thành phố Lạng Sơn, đến nay, thành phố đang có 13 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu tái định cư, khu dân cư đang được triển khai thực hiện. Trong đó có 4 dự án đã cơ bản hoàn thành, 2 dự án mới được phê duyệt đầu tư và 7 dự án đã được triển khai xây dựng từ những năm 2005, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Theo quy hoạch phân lô được duyệt đối với 13 dự án trên thì quỹ đất dành cho tái định cư là trên 3.000 ô đất với diện tích trên 225 nghìn m2. Nhưng đến nay, diện tích đất đã giải phóng mặt bằng xong và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đủ điều kiện bố trí tái định cư mới thực hiện được là gần 1.350 lô với diện tích gần 100 nghìn m2, đạt chưa tới 50% số ô tái định cư phải xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trong đó, thành phố đã cấp đất tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất là gần 1.200 ô đất tái định cư, còn lại khoảng 150 ô đất dùng để bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án khác. Trong khi đó, chỉ tính riêng 4 dự án trọng điểm đang được triển khai trên địa bàn thành phố Lạng Sơn gồm: dự án kè sông Kỳ Cùng giai đoạn 3, dự án công viên bờ sông giai đoạn 2, công trình bệnh viện đa khoa tỉnh quy mô 700 giường, dự án khu tái định cư Mai Pha thì nhu cầu quỹ đất tái định cư cho các dự án này tới vài trăm ô đất.

Thực tế trong những năm qua thành phố đã có nhiều biện pháp nhằm tạo quỹ đất tái định cư nhưng tình trạng thiếu quỹ đất tái định cư vẫn luôn là bài toán chưa có đáp số. Qua tìm hiểu thực tế, tình trạng thiếu quỹ đất tái định cư để bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa trong thời gian vừa qua có một phần nguyên nhân là bởi các dự án khu đô thị, khu tái định cư do các tổ chức kinh tế làm chủ đầu tư chưa thực hiện đúng theo quy hoạch đã được duyệt. Theo quy hoạch, chỉ tính riêng 4 dự án khu đô thị bao gồm hệ thống khu đô thị Phú Lộc và khu đô thị Nam Hoàng Đồng I phải tạo trên 1.000 ô đất tái định cư với diện tích khoảng 90 nghìn m2. Tuy nhiên đến nay, các dự án này mới triển khai được trên 26 nghìn m2 với khoảng 240 ô đất tái định cư đã bố trí cho các hộ bị giải tỏa, cá biệt một số dự án khu đô thị còn chưa triển khai được mét đất tái định cư nào. Trước thực tế, nhu cầu quỹ đất tái định cư trên địa bàn thành phố là rất bức xúc. Mới đây, Sở Tài nguyên – Môi trường đã có báo cáo và kiến nghị với UBND tỉnh về kết quả rà soát quỹ đất tái định cư tại các khu đô thị, khu tái định cư, khu dân cư trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên – Môi trường kiến nghị, đối với quỹ đất tái định cư tại các dự án khu đô thị do các tổ chức kinh tế làm chủ đầu tư UBND đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và bàn giao quỹ đất tái định cư cho địa phương để bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án. Ngoài ra đối với các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tỉnh bố trí nguồn kinh phí để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm tạo quỹ đất tái định cư phục vụ bố trí cho người bị thu hồi giải tỏa.

CÔNG QUÂN