Chủ nhật,  28/11/2021

Bình Giang xây dựng nông thôn mới

Sau ba năm tích cực và quyết liệt triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận.
Ðoàn viên thanh niên Viễn thông Hải Dương (VNPT Hải Dương) và nhân dân xã Tân Hồng, huyện Bình Giang (Hải Dương) làm đường giao thông nông thôn.  Ảnh: NGUYỄN XUÂN THẮNG

Sau ba năm tích cực và quyết liệt triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Ðảng bộ huyện Bình Giang nhận thức: Muốn chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) thành công, điều quan trọng đầu tiên là phải tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu để đồng thuận với chủ trương xây dựng NTM của Ðảng. Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện đã phối hợp  cấp ủy Ðảng, chính quyền tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, vận động như: Lồng ghép các hội nghị tại huyện, xã, thôn và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội; các buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi nhà nông  đua tài, khuyến nông giỏi và hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở. Lãnh đạo huyện Bình Giang xác định: Xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, được làm thường xuyên, liên tục và sâu rộng trên địa bàn toàn huyện.

Kết quả năm 2012, toàn huyện huy động  35,4 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp 12,6 km đường, đường đá dăm 3,4 km. Cuối năm 2012, huyện được tỉnh Hải Dương hỗ trợ 539,68 tấn xi-măng để làm đường giao thông nông thôn. Hàng trăm hộ dân đã tự nguyện hiến một phần đất ở, đất vườn để mở rộng, chỉnh sửa lại đường giao thông nông thôn… Ðến nay, toàn huyện   có 15 xã có điểm Bưu điện văn hóa xã. Tất cả các xã đều có in-tơ-nét đến tận thôn, xóm. Hầu hết mọi gia đình có điện thoại cố định và di động. Toàn huyện  đã hỗ trợ làm nhà cho 284 hộ, đến nay cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát. Bộ mặt nông thôn Bình Giang  đang thay đổi từng ngày.

Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu quan trọng hàng đầu của chương trình xây dựng NTM. Nhận thức sâu sắc quan điểm đó, huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh; triển khai các Dự án sản xuất nông nghiệp hàng hóa: lúa chất lượng cao, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Riêng lúa lai, năm 2011 có 85 mô hình với diện tích 925 ha. Năm 2012 có 213 mô hình tổng diện tích 1.905 ha. Ở Bình Giang hiện nay đã có nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn, cho  năng suất cao như trang trại chăn nuôi ở xã Bình Xuyên. Toàn huyện có 16 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó sáu xã đạt tiêu chí về thu nhập gồm: Thái Học, Nhân Quyền, Hưng Thịnh, Vĩnh Tuy, Hùng Thắng và Thục Kháng. Có sáu xã gần đạt là: Bình Xuyên, Long Xuyên, Vĩnh Hồng, Tân Việt, Cổ Bì. Dự báo 12 xã nói trên đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/năm. Hiện nay hầu hết các xã thực hiện giai đoạn 1 đạt tiêu chí thu nhập 20 triệu đồng/người/năm.

Trong quá trình chỉ đạo, triển khai chương trình xây  dựng nông thôn mới, Bình Giang cũng rất chú trọng quan tâm xây dựng hệ thống hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp. Sau khi tiến hành kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động, Bình Giang đã giảm quy mô HTX từ 40 xuống còn 27 HTX. Tuy nhiên, năng lực  của các HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp còn rất hạn chế. Nhiều HTX chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa có trụ sở, nhà xưởng, nhà kho để sinh hoạt và sản xuất.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế của Bình Giang cũng có bước phát triển đáng kể. Chất lượng giáo dục mũi nhọn năm 2012 được xếp thứ hai toàn tỉnh. Có bốn xã đạt chuẩn quốc gia ba cấp về trường học là: Tân Hồng, Nhân Quyền, Bình Xuyên, Long Xuyên. Năm xã đạt tiêu chí về giáo dục. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, nhiều xã đã xây dựng trường mầm non như: Bình Xuyên, Nhân Quyền, Thái Hòa, Thục Kháng, Thái Dương… 

Năm 2012 có hai xã Vĩnh Tuy và Tân Hồng đạt chuẩn quốc gia về y tế, đồng thời cũng đạt tiêu chí về y tế. Huyện có bốn làng văn hóa duy trì danh hiệu được 10 năm, năm làng duy trì được 5 năm, có thêm ba làng đạt danh hiệu “làng văn hóa”, nâng tổng số làng văn hóa lên 71/103 làng trên toàn huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện, hầu hết các thôn, xóm, xã đều lập tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải sinh hoạt, có xe chuyên dùng thu gom, vận chuyển rác thải tới khu vực  bãi rác  đã được quy định. Riêng cụm khu công nghiệp Tân Hồng – Vĩnh Hồng chưa có hệ thống thoát nước thải, nước mưa. Tuy nhiên, các DN đang tích cực khắc phục để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.

Nhìn lại ba năm triển khai chương trình xây dựng NTM, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, song Bình Giang đã tạo được sự chuyển biến khá đồng đều, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả vững chắc. Ðồng chí Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Giang tâm sự: “Cũng như một gia đình nông dân xây  dựng được một ngôi nhà mới, khi  vào ở thì nội bộ gia đình phải vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Xây dựng nông thôn mới cũng phải gắn liền với việc giải quyết những vấn đề bức xúc trong nội bộ đảng, nội bộ nông thôn làm sao cho tổ chức đảng phải mạnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị phải đoàn kết, nhất trí, đồng lòng   thì khi bước vào “nhà” nông thôn mới, nông dân mới vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Ðể đạt được mục tiêu nêu trên, Huyện ủy   chỉ đạo giải quyết ráo riết các vấn đề bức xúc của nông dân hiện nay ở một số xã như đền bù giải phóng mặt bằng cho một số hộ nông dân, đồng thời tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của các chi bộ đảng, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo  xây dựng nông thôn mới.

Theo Nhandan