Thứ ba,  30/11/2021

Bốn triệu ơ-rô hỗ trợ phát triển Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và Ngân hàng thế giới (WB) vừa phối hợp tổ chức hội nghị các nhà tài trợ cho hoạt động thực hiện chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước năm 2013 tại Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) và Ngân hàng thế giới (WB) vừa phối hợp tổ chức hội nghị các nhà tài trợ cho hoạt động thực hiện chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước năm 2013 tại Hà Nội.

Ðể thực hiện Chiến lược này, KTNN đã phối hợp với các nhà tài trợ quốc tế xây dựng một kế hoạch hành động (KHHÐ) thống nhất, trong đó cụ thể hóa thành các hoạt động khả thi nhằm nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực pháp lý, chất lượng và hiệu quả hoạt động của KTNN như một công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước; xây dựng KTNN có trình độ chuyên nghiệp cao, từng bước hiện đại, trở thành cơ quan kiểm tra tài chính công có trách nhiệm, uy tín. 

 Tại hội nghị, đại diện các nhà tài trợ đã đánh giá cao việc tổ chức thực hiện KHHÐ của chiến lược phát triển KTNN, đồng thời cam kết sẵn sàng hỗ trợ KTNN triển khai hiệu quả KHHÐ. Trước mắt, hội nghị đã thông báo chính thức về khoản hỗ trợ bốn triệu ơ-rô để xây dựng và phát triển KTNN theo hướng hiện đại, hiệu quả, góp phần minh bạch và lành mạnh hóa nền tài chính công.

Theo Nhandan