Thứ ba,  30/11/2021

12 tỷ đồng giúp ngư dân bám biển

Sau hơn hai năm phát động Chương trình "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa", thông qua hình thức nhắn tin qua Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia 1400 và ủng hộ quyên góp của các tổ chức, cá nhân, tính đến giữa tháng 6-2013, Quỹ Tấm lòng vàng đã nhận được số tiền ủng hộ 25,69 tỷ đồng (chưa tính số tiền quyên góp thông qua Chi nhánh Quỹ Tấm lòng vàng Lao Ðộng tại thành phố Hồ Chí Minh).

Sau hơn hai năm phát động Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, thông qua hình thức nhắn tin qua Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia 1400 và ủng hộ quyên góp của các tổ chức, cá nhân, tính đến giữa tháng 6-2013, Quỹ Tấm lòng vàng đã nhận được số tiền ủng hộ 25,69 tỷ đồng (chưa tính số tiền quyên góp thông qua Chi nhánh Quỹ Tấm lòng vàng Lao Ðộng tại thành phố Hồ Chí Minh).

Quỹ đã chi gần 12 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu, mua ngư lưới cụ, trang thiết bị đi biển; tặng bộ thiết bị trạm bờ, máy Icom; trao học bổng tặng con đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá.

Năm 2013, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Ðộng tiếp tục phát động chương tình “Tặng bảo hiểm An ngư Việt cho ngư dân” nhằm tặng 10.000 thẻ bảo hiểm thân thể và hàng trăm thẻ bảo hiểm thân vỏ tàu với mức đền bù lên đến 700 triệu đồng/tàu, 50 triệu đồng/thuyền viên.

Theo Nhandan