Chủ nhật,  28/11/2021

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4% so cùng kỳ năm trước

Ngày 24-6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2013.

Ngày 24-6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2013.

Sáu tháng đầu năm, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn: rét đậm, rét hại đến sớm ở miền bắc; nắng nóng khô hạn diễn ra trên diện rộng ở miền trung, Tây Nguyên; xâm nhập mặn sớm và sâu ở đồng bằng sông Cửu Long; nhu cầu và giá cả nhiều loại nông sản trên thị trường thế giới và trong nước giảm mạnh…, song toàn ngành đã vượt qua thách thức, duy trì được tăng trưởng. Tốc độ tăng GDP nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt khoảng 2,14%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,2%; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 5,68% và giá trị thủy sản tăng 2,53%… Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn còn một số hạn chế yếu kém: tiêu thụ hàng hóa cho nông dân chưa kịp thời, số lượng nông sản tồn đọng khá lớn kìm hãm khả năng mở rộng sản xuất và giảm thu nhập của nông dân; công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và vật tư đầu vào còn nhiều bất cập; tình trạng chặt phá rừng, cháy rừng vẫn diễn ra gay gắt ở một số địa phương; chương trình xây dựng nông thôn mới tiến độ chậm, thiếu nguồn lực và chưa thật sự tạo chuyển biến trong đời sống người dân nông thôn… Vì vậy, nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành trong thời gian tới, sáu tháng cuối năm, toàn ngành đặt nhiệm vụ trọng tâm là triển khai mạnh “Ðề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung nguồn lực thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất theo hướng chất lượng, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, tiêu thụ kịp thời, hiệu quả nông sản hàng hóa, bảo đảm lợi nhuận cho nông dân; tăng cường công tác thủy lợi, đê điều và PCLB, công tác quản lý chất lượng nông sản, vật tư nông nghiệp, các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, các chương trình phát triển nông thôn, xóa đói, giảm nghèo mà trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Theo Nhandan