Thứ bảy,  27/11/2021

Tháng 6, CPI của cả nước tăng 0,05% so với tháng trước

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 24-6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 6 đã tăng trở lại với mức tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 2,4% so với tháng 12-2012. CPI bình quân sáu tháng đầu năm tăng 6,73% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 24-6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tháng 6 đã tăng trở lại với mức tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 2,4% so với tháng 12-2012. CPI bình quân sáu tháng đầu năm tăng 6,73% so với cùng kỳ năm trước. 

Tháng 6, CPI tăng nhẹ ở nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ. Trong số 11 nhóm hàng tính CPI, có tới tám nhóm tăng giá với mức tăng từ 0,02% đến 0,42%. Tăng giá cao nhất là nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,42%; tiếp đến là nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,4%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,33%… Tăng giá thấp nhất là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, chỉ tăng 0,02%. Ba nhóm hàng còn lại đều giảm giá, trong đó nhóm bưu chính, viễn thông giảm giá mạnh nhất 0,13%; tiếp đến là nhóm giao thông giảm 0,09% và nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,08%.

 Chỉ số giá vàng tháng 6 giảm 4,11% so với tháng trước và giảm 15,1% so với tháng 12-2012. Ngược lại, chỉ số giá USD tháng 6 lại tăng 0,26% so với tháng trước và tăng 0,84% so với tháng 12-2012.

Theo Nhandan