Thứ năm,  02/12/2021

Agribank tăng cường cho vay hộ sản xuất và cá nhân

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa ban hành Văn bản số 4359/NHNo-HSX về tăng cường cho vay hộ sản xuất và cá nhân.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa ban hành Văn bản số 4359/NHNo-HSX về tăng cường cho vay hộ sản xuất và cá nhân.

Theo đó, để phấn đấu đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra đến cuối năm 2013 dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng trưởng từ 15 đến 17%, chiếm tỷ trọng từ 53 đến 55% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, tỷ lệ dư nợ nông nghiệp, nông thôn đạt 70%, Agribank yêu cầu Sở Giao dịch, các chi nhánh loại I, loại II triển khai mở rộng các mô hình chuỗi giá trị liên kết, hợp tác bốn nhà (nhà nông – doanh nghiệp – nhà khoa học – ngân hàng), đối tượng đầu tư theo hướng khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, xuất khẩu…

Tính đến ngày 31-5, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank đạt 333.642 tỷ  đồng, tăng 4,2% so cuối năm 2012, chiếm tỷ lệ  gần 70% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân đạt 258.442 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,5% so dư nợ cho vay nền kinh tế, tăng 5,3% so đầu năm và tăng 21% so cùng kỳ năm trước.

Theo Nhandan