Thứ bảy,  27/11/2021

Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chính giảm mạnh

    

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sáu tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 13,5 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,59 tỷ USD, giảm 10,5%; lâm sản chính ước đạt 2,31%, tăng 12,4% và thủy sản ước đạt 2,88 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm trước. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chính như gạo, cà-phê, cao-su, chè, sắn đều giảm cả về giá và khối lượng, chỉ có hạt điều và tiêu là tăng trưởng cả về khối lượng và giá trị. Trong những tháng cuối năm, Bộ chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát diễn biến cung, cầu thị trường trong nước và thế giới, đẩy mạnh mở rộng tối đa thị trường xuất khẩu.

Theo Nhandan