Thứ bảy,  04/12/2021

Yên Bái tạm dừng việc tiếp nhận và kinh doanh phân bón MV-L

Ngày 26-6, các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Miwon Việt Nam về vấn đề liên quan đến việc phân phối phân bón dạng lỏng MV-L tại tỉnh Yên Bái.

Ngày 26-6, các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Miwon Việt Nam về vấn đề liên quan đến việc phân phối phân bón dạng lỏng MV-L tại tỉnh Yên Bái.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Phan Bá Hùng đã kết luận: Công ty TNHH Miwon Việt Nam chưa thực hiện việc xây dựng mô hình để đánh giá hiệu quả việc sử dụng loại phân bón dạng lỏng MV-L trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Việc cung cấp phân bón của công ty không thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa theo đúng quy định. Việc phân phối sản phẩm phân bón giữa công ty với các hộ dân không thực hiện việc xuất hóa đơn theo quy định. Từ những lý do nêu trên, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái yêu cầu tạm dừng việc phân phối và cung cấp loại phân bón MV-L trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo Nhandan