Thứ bảy,  27/11/2021

Cần Thơ hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất

Ngày 25/6, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức tọa đàm với 70 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn với chủ đề “Chính quyền gặp gỡ doanh nghiệp”.

Ngày 25/6, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức tọa đàm với 70 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn với chủ đề “Chính quyền gặp gỡ doanh nghiệp”.

Tại buổi tọa đàm các doanh nghiệp đã nghe báo cáo khái quát về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài; tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2012 và 6 tháng đầu năm. Các doanh nghiệp cũng đã trình bày những khó khăn do chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thiếu vốn, sức tiêu thụ giảm, bất cập trong thủ tục hành chính …. Các doanh nghiệp đề nghị các ban, ngành liên quan của thành phố Cần Thơ tăng cường hơn nữa các hoạt động đối thoại, tạo cơ chế thông thoáng, hiệu quả, xây dựng bộ máy cơ quan quản lý nhà nước của thành phố thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất.

Đại diện UBND thành phố Cần Thơ, Cục Hải quan Cần Thơ, Sở Kế hoạch Đầu tư Cần Thơ khẳng định chủ trương quan tâm và tạo mọi điều kiện tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi. Thành phố cũng đang đẩy mạnh việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thông thoáng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Thành phố cũng đang tích cực triển khai thực hiện một số giải pháp: hỗ trợ vốn, thị trường, miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước, giúp doanh nghiệp duy trì và đẩy mạnh sản xuất. Ngành Hải quan cũng triển khai thực hiện kê khai thủ tục hải quan điện tử nhằm giúp doanh nghiệp, các nhà đầu tư giảm bớt được các thủ tục, thời gian.

Thành phố Cần Thơ cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế “một cửa”, công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng các chính sách, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Theo Dangcongsan