Thứ bảy,  27/11/2021

Chương trình gặp gỡ "Liên kết sức mạnh doanh nhân Việt – cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh"

 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao chủ trì và phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, UBND tỉnh Lâm Ðồng và các cơ quan chức năng tổ chức Chương trình gặp gỡ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước lần thứ 2 với chủ đề "Liên kết sức mạnh doanh nhân  Việt - cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh".

 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao chủ trì và phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, UBND tỉnh Lâm Ðồng và các cơ quan chức năng tổ chức Chương trình gặp gỡ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước lần thứ 2 với chủ đề “Liên kết sức mạnh doanh nhân  Việt – cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh”.

 Chương trình diễn ra tại Khu du lịch Ðà Lạt Edensee, TP Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng từ ngày 6-8 đến 9-8-2013, với sự tham gia của các doanh nhân, các hội, hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài về từ các nước trên thế giới cũng như đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với các doanh nhân, các hội, hiệp hội doanh nhân, các ngành hàng trong nước. Chương trình là cầu nối cho việc hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường, trao đổi kinh nghiệm quản lý, tháo gỡ khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, đồng thời khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp có thành tích.

 Trong chương trình sẽ có các hoạt động như: Hội thảo với chủ đề “Liên kết sức mạnh doanh nhân  Việt – cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh”, các hoạt động giao lưu giữa các doanh nghiệp; hoạt động trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, giới thiệu doanh nghiệp, tìm đối tác; khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích.

 Liên hệ:

 – Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại;

 – Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao, 356 phố Huế, Hà Nội. ÐT: (084-4) 38240401 máy lẻ 108.

 – Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố nơi cư trú.

 Ban Tổ chức trân trọng thông báo để các doanh nhân, hội doanh nhân trong và ngoài nước quan tâm, đăng ký tham gia chương trình. Thời hạn: trước ngày 8-7-2013.

Theo Nhandan