Thứ năm,  09/12/2021

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,6%

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2013, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đã được cải thiện và bắt đầu tăng so với cùng kỳ trong những tháng gần đây.
 

 

 

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,6%
(Ảnh minh hoạ: K.D)

(ĐCSVN) – Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2013, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đã được cải thiện và bắt đầu tăng so với cùng kỳ trong những tháng gần đây.

Báo cáo của Bộ cho thấy, mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm giảm 1,2%; nhưng sau 5 tháng đã tăng 4,8%; 6 tháng tăng 7,6%. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới vẫn có xu hướng giảm do những khó khăn của nền kinh tế và khả năng huy động vốn của nhà đầu tư. Cụ thể, so với cùng kỳ (4 tháng giảm 14,1%; 5 tháng giảm 16,3%; 6 tháng giảm 19,9%) cho thấy trước những khó khăn của nền kinh tế, người thành lập doanh nghiệp đã thận trọng hơn với mỗi đồng vốn của mình.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đang có chuyển biến bước đầu; số doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ: 3 tháng giảm 14%; 4 tháng giảm 4,8%; 5 tháng giảm 0,9%; số doanh nghiệp ngừng hoạt động, tuy vẫn tăng so với cùng kỳ, nhưng tốc độ tăng đang có xu hướng giảm dần: 4 tháng tăng 16,9%; 5 tháng tăng 13%; 6 tháng tăng 12,3%.

Theo Dangcongsan