Thứ năm,  02/12/2021

Đẩy nhanh tiến độ công trình bệnh viện tuyến huyện

LSO-Theo kế hoạch, các dự án cải tạo, nâng cấp bệnh viện tuyến huyện được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2008-2010 phải hoàn thành trong năm 2012.

LSO-Theo kế hoạch, các dự án cải tạo, nâng cấp bệnh viện tuyến huyện được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2008-2010 phải hoàn thành trong năm 2012. Tuy nhiên đến thời điểm hết quý II/2013, vẫn còn 6 dự án bệnh viện tuyến huyện vẫn đang trong tình trạng thi công dở dang, gây khó khăn cho hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

 Khu tòa nhà 5 tầng Bệnh viện Đa khoa Chi Lăng vẫn chưa được đưa vào khai thác sử dụng

Theo số liệu của chủ đầu tư là Sở Y tế Lạng Sơn, đến tháng 6/2013, trong 6 công trình cải tạo, nâng cấp bệnh viện tuyến huyện đang được triển khai gồm bệnh viện đa khoa Chi Lăng, Bình Gia, Cao Lộc, Văn Quan, Văn Lãng, Đình Lập, có 2 công trình là công trình bệnh viện huyện Cao Lộc, Văn Quan đã cơ bản hoàn thành phần xây lắp, các công trình còn lại đều có nhiều hạng mục đang thi công dở dang tiến độ chậm. Nguyên nhân của tình trạng này là do khó khăn về nguồn vốn đầu tư và nợ khối lượng hoàn thành của các dự án còn rất lớn. Hiện giá trị khối lượng đã thực hiện tại các gói thầu đối với 6 bệnh viện tuyến huyện đều đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, nhưng khối lượng nợ chưa thanh toán cho các nhà thầu là khá lớn. Ví dụ, dự án cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Chi Lăng, giá trị hợp đồng xây lắp là trên 33 tỷ đồng, đến hết quý I/2013 nhà thầu đã thực hiện xây lắp đạt giá trị 26,5 tỷ đồng, chủ đầu tư đã thanh toán được trên 16 tỷ đồng và hiện còn nợ chưa thành toán 10,1 tỷ đồng. Dự án bệnh viện đa khoa Bình Gia có giá trị hợp đồng xây lắp là 35 tỷ đồng, giá trị xây lắp đã thực hiện hoàn thành là 26 tỷ đồng, chủ đầu tư đã giải ngân thanh toán được 15,3 tỷ đồng  nợ chưa thanh toán cho nhà thầu là 10,7 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư ban đầu để cải tạo nâng cấp 6 bệnh viện tuyến huyện khoảng trên 260 tỷ đồng để xây lắp, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động khám chữa bệnh. Tính đến hết năm 2012 các dự án này đã được trung ương bố trí vốn trái phiếu trên 190 tỷ đồng để thực hiện. Theo tính toán, để hoàn thành các dự án này chủ đầu tư cần khoảng gần 100 tỷ đồng trong năm 2013 nhưng khả năng cân đối  vốn để hoàn thành gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế các dự án cải tạo bệnh viện tuyến huyện đang trong tình trạng thi công dở dang chưa phát huy hiệu quả. Trong tháng 3/2013, UBND tỉnh đã rà soát và sau đó đã quyết định tạm ứng kinh phí từ ngân sách tỉnh năm 2013 trên 30 tỷ đồng bố trí cho các dự án để hoàn thành các hạng mục dở dang sớm đưa vào sử dụng. Tìm hiểu thực tế tại một số công trình cho thấy, mặc dù tỉnh đã bố trí vốn từ ngân sách tỉnh để thực hiện các dự án nhưng tình hình triển khai còn chậm so với kế hoạch của tỉnh. Tại công trình bệnh viện đa khoa Chi Lăng, khối lượng thực hiện từ đầu năm cho tới nay đạt rất thấp, giá trị khối lượng thực hiện gia tăng không đáng kể. Công trình bệnh viện đa khoa huyện Bình Gia kết quả có khá hơn. Tại thời điểm cuối tháng 6/2013, nhà thầu thi công công trình này đã tăng cường nguồn lực đẩy nhanh tiến độ. Hiện có khoảng 50 số công nhân đang tiến hành hoàn thiện các hạng mục tòa nhà số 2 cao 5 tầng, diện tích sàn trên 2.700m2 (khối hành chính và cụm kỹ thuật nghiệp vụ) và các hạng mục thuộc thuộc khoa sản, khoa nhi, khoa ngoại. Lãnh đạo nhà thầu thi công dự án này cho biết, trong tháng 7 sẽ bàn giao đưa công trình tòa nhà 5 tầng vào khai thác và tháng 8/2013 sẽ hoàn thành xong toàn bộ công trình.

Để nguồn vốn tạm ứng của tỉnh cho các dự án cải tạo nâng cấp bệnh viện tuyến huyện sử dụng đúng mục đích phát huy hiệu quả, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu chủ đầu tư tăng cường giám sát, chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công hoàn thành các hạng mục dở dang. Đồng thời các ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với các nhà thầu khi thực hiện tạm ứng vốn chưa thu nợ để các đơn vị tập trung nguồn lực triển khai xây lắp hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch.

CÔNG QUÂN