Thứ năm,  02/12/2021

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn: Động lực phát triển kinh tế tỉnh

LSO- Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ tháng 6 vừa qua, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh: Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là vùng kinh tế động lực để phát triển kinh tế tỉnh, là cơ sở để tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thể mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

LSO- Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ tháng 6 vừa qua, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh: Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn là vùng kinh tế động lực để phát triển kinh tế tỉnh, là cơ sở để tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thể mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020.

    Hoàn thành Đề án chiến lược      

Với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế dài hơi của tỉnh, ngày 15/3/2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển vùng kinh tế động lực của tỉnh giai đoạn 2006 – 2010. Qua quá trình triển khai thực hiện từ năm 2008 đến nay, việc xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực của tỉnh được đánh giá là cơ bản hoàn thành, đặc biệt đối với Vùng kinh tế động lực thành phố Lạng Sơn – Đồng Đăng cùng các khu kinh tế cửa khẩu.

Theo thống kê, tổng số vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu kinh tế từ năm 2009 đến nay đã giải ngân là 1.373 tỷ đồng. Kết quả, đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng được những công trình kết cấu hạ tầng quan trọng như: nâng cấp đường tránh quốc lộ 4A, đường Cổng Trắng – Tà Lài, đường nội bộ khu II – Tân Thanh, đường Pác Luống – Tân Thanh, đấu nối đường bộ tại các cặp chợ biên giới (Tân Thanh – Pò Chài, Cốc Nam – Lũng Vài, Na Hình – Kéo Ái), hệ thống cấp điện chiếu sáng khu vực cửa khẩu Chi Ma, hạng mục cổng cửa khẩu Cốc Nam, Nhà liên hợp cửa khẩu Cốc Nam, Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị,… Đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Hệ thống đường giao thông khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, các tiểu hợp phần đầu tư hạ tầng cửa khẩu Hữu Nghị,… Những hạng mục quan trọng hoàn thành và đi vào hoạt động đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, đến nay tình hình thu hút và triển khai các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh dịch vụ khá thuận lợi, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 42 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký trên 5.920 tỷ đồng đầu tư vào Khu kinh tế, trong đó thành phố Lạng Sơn là 12 dự án với vốn đầu tư trên 3.000 tỷ. Một số dự án đã được đưa vào vận hành khai thác như: mở rộng bãi đỗ xe cửa khẩu Hữu Nghị, Nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô Dragon, Nhà máy xi măng Hồng Phong, Nhà máy chì thỏi Hâm Thiên, Bãi đỗ xe để sơ chế bảo quản hàng hóa nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh, xưởng sản xuất vật liệu xây dựng không nung, trung tâm sát hạch lái xe… Từ 2009 đến năm 2012 đã thực hiện cấp mới cho 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.119 tỷ đồng. Số dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu kinh tế còn hiệu lực là 22 dự án với tổng vốn là 167 triệu USD, trong đó có khoảng 70% các dự án đăng ký đã được triển khai và bước đầu đi vào hoạt động. Từ những kết quả trên, tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2013 vừa qua, đã đánh giá ban đầu Đề án xây dựng và phát triển vùng kinh tế động lực của tỉnh đã cơ bản hoàn thành và xác định khu kinh tế của khẩu  Đồng Đăng -Lạng Sơn là chủ lực.

            

                  Hoạt động sản xuất tại nhà máy gạch không nung Phú Lộc

    Tạo động lực phát triển kinh tế tỉnh

Thực tế, tỉnh ta còn nhiều vùng kinh tế rất khó khăn cần đầu tư phát triển như các huyện Bình Gia, Văn Quan, Đình Lập,…, trong khi đó, nguồn lực đầu tư thì có hạn. Để hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế lâu dài và bền vững tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng khu kinh tế Lạng Sơn – Đồng Đăng làm vùng kinh tế trọng điểm, từ đó làm đòn bẩy để quy hoạch và xây dựng các vùng kinh tế khác. Theo báo cáo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ khi đi vào hoạt động, Khu kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao, bình quân hàng năm tăng 14%/năm, trong đó dịch vụ tăng 15,4%, công nghiệp – xây dựng tăng 15,2%, nông nghiệp tăng 3,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng dịch vụ tăng từ 60% năm 2009 lên 61% năm 2012, công nghiệp – xây dựng tăng từ 27,9% lên 28,9%, ngành nông nghiệp giảm từ 12,1% xuống còn 10,1%. Đặc biệt là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm luôn giữ mức tăng trưởng ổn định, từ năm 2009 đến 2012 xuất nhập khẩu qua khu kinh tế đạt 6.331 triệu USD. Riêng năm 2012 đạt 1.834,1 triệu USD và trong 6 tháng đầu năm 2013 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu đạt 1.100 triệu USD. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của Khu kinh tế trong GDP toàn tỉnh tăng từ khoảng 40% năm 2009 lên 47% năm 2012. Từ những kết quả kinh tế đạt được, khu kinh tế Đồng Đăng-Lạng Sơn đã khẳng định tầm quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế tỉnh, là động lực và cơ sở để tỉnh xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế tổng thể đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong khu kinh tế động lực đến năm 2020 đạt bình quân từ 18 – 20%. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp và giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp trong GDP. Phấn đấu đến năm 2020 cơ cấu kinh tế trong khu kinh tế động lực đạt tỷ trọng: dịch vụ chiếm trên 45% GDP, công nghiệp – xây dựng chiếm 45% GDP, nông lâm nghiệp chiếm 10% GDP. Tập trung phát triển dịch vụ trong đó chú trọng dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ kho bãi, vận tải, tài chính ngân hàng, dịch vụ du lịch.

Sự phát triển của khu kinh tế Đồng Đăng -Lạng Sơn đã khẳng định hướng đi đúng trong chiến lược đầu tư xây dựng vùng kinh tế động lực của tỉnh. Tạo sự chuyển biến tích cực trong tổng thể nền kinh tế tỉnh nhà trong những năm qua. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG – MAI HOA