Thứ năm,  02/12/2021

TP. Hồ Chí Minh: Thị trường tiền tệ tương đối ổn định

Theo Báo cáo của UBND TP.Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2013, vốn huy động qua hệ thống ngân hàng thương mại ước đạt 1.042.800 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2012.

Theo Báo cáo của UBND TP.Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2013, vốn huy động qua hệ thống ngân hàng thương mại ước đạt 1.042.800 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2012.

Trong đó, huy động vốn bằng ngoại tệ ước đạt 165.038 tỷ đồng, giảm 6,77% so với cuối năm 2012; huy động vốn bằng VNĐ ước đạt 877.762 tỷ đồng, tăng 7,56% so với cuối năm 2012.

Cũng theo Báo cáo của UBND Thành phố, tổng dư nợ tín dụng trong 6 tháng đầu năm ước đạt 882.000 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cuối năm 2012, trong đó dư nợ bằng ngoại tệ ước đạt 165.702 tỷ đồng, giảm 12,21% so với cuối năm 2012; dư nợ bằng VNĐ ước đạt 716.298 tỷ đồng, tăng 7,44% so với cuối năm 2012. Lượng kiều hối ước đạt 1.952 triệu USD, tăng 2,84% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi suất huy động vốn bằng nội tệ của các ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì ở mức tối đa 7,5%/năm đối với kỳ hạn dưới 12 tháng, kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 9,5-10,5%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng nội tệ đối với 5 lĩnh vực ưu tiên ở mức 10%/năm, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay. Còn đối với các lĩnh vực khác, lãi suất cho vay ở mức 15%/năm.

Tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục được duy trì ở mức ổn định, tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại dưới mức trần quy định, tỷ giá trên thị trường tự do dao động mức tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại. Mặc dù một vài thời điểm có sự biến động tăng của tỷ giá nhưng đó là yếu tố thị trường, không có các yếu tố đầu cơ, găm giữ ngoại tệ như những năm trước đây.

Từ đầu năm tới nay, Thành phố cũng đã tiếp tục triển khai Chương trình kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp tại các địa bàn quận-huyện nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Đến cuối tháng 6 năm 2013, đã tổ chức kết nối tại 10 địa bàn quận-huyện với tổng mức ký kết là 5.296 tỷ đồng, trong đó có tổ chức kết nối cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn của Thành phố với số tiền là 1.096 tỷ đồng. Các chương trình này đã đánh giá hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với việc giải quyết nợ xấu, ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố đã triển khai và theo dõi nắm bắt tình hình thực hiện các quy định của Ngân hàng Trung ương về an toàn hoạt động ngân hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đồng thời tiếp tục chủ động theo dõi nắm bắt diễn biến tình hình nợ xấu và kết quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; đảm bảo thị trường tiền tệ trên địa bàn hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả. Tỷ lệ nợ xấu tính tới hết tháng 5/2013 là 5,91% giảm 0,27 điểm phần trăm so với cuối tháng 4/2013.

Theo Dangcongsan