Thứ bảy,  27/11/2021

Thừa Thiên – Huế thu hút 67 dự án đầu tư nước ngoài

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu hút thêm 6 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), nâng tổng số dự án (FDI) trên địa bàn lên 67 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.959,937 triệu USD; xếp thứ 22 so với cả nước và đứng thứ 7/14 khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thu hút thêm 6 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), nâng tổng số dự án (FDI) trên địa bàn lên 67 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.959,937 triệu USD; xếp thứ 22 so với cả nước và đứng thứ 7/14 khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Các dự án FDI đầu tư trên địa bàn Thừa Thiên – Huế đều phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, tạo động lực tăng trưởng GDP của địa phương. Trong đó có 18 dự án dịch vụ du lịch (với tổng số vốn đăng ký 1.320 triệu USD, chiếm 67,3% tổng vốn đầu tư); 32 dự án sản xuất công nghiệp – xây dựng với vốn đăng ký 548 triệu USD; 4 dự án nông nghiệp với vốn đăng ký 20 triệu USD; còn lại là các dự án về lĩnh vực thương mại, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo, y tế và môi trường.

Ngoài ra, tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn như: Đối với các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% được áp dụng trong 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh và được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo; được hưởng các ưu đãi về các loại thuế khác áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, các pháp luật thuế khác và các ưu đãi khác theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.

Riêng đối với các dự án đầu tư sản xuất trong khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà trong nước chưa sản xuất được trong 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất; giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

Từ ngày 1-7, tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai áp dụng cơ chế một cửa tại khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Theo đó, có 76 thủ tục hành chính tại khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô được thực hiện theo cơ chế một cửa, gồm những thủ tục về cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép mở văn phòng đại diện thương mại nước ngoài, các thủ tục về lao động, xây dựng, môi trường, qui hoạch và quản lý đất đai… Trong đó, tỉnh quy định: việc đăng ký dự án đầu tư trong nước có qui mô vốn đầu tư từ 15 – 300 tỷ đồng sẽ giải quyết trong thời gian 5 ngày đối với lĩnh vực đầu tư không có điều kiện, 20 ngày đối với đầu tư có điều kiện. Việc đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng sẽ được giải quyết trong vòng 20 ngày; đăng ký tạm dừng, giãn tiến độ, chuyển nhượng dự án và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được giải quyết trong vòng 15 ngày…

Theo Dangcongsan