Chủ nhật,  05/12/2021

Xuất khẩu nông sản 6 tháng đạt 9,72 tỷ USD

Con số này so với cùng kỳ năm 2012 giảm 7%. Kim ngạch giảm mạnh nhất là cà phê giảm 21,9%; cao su giảm 19,5%...

Con số này so với cùng kỳ năm 2012 giảm 7%. Kim ngạch giảm mạnh nhất là cà phê giảm 21,9%; cao su giảm 19,5%…

Theo Bộ Công thương, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản tháng 6 ước đạt 1,74 tỷ USD, giảm 1,8% so với tháng trước và giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Tính chung 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu của nhóm này ước đạt 9,72 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2012.

So với cùng kỳ năm 2012, trong 8 mặt hàng nông sản tính được về lượng và giá thì có đến 6 mặt hàng lượng xuất khẩu giảm, chỉ có 2 mặt hàng là nhân điều và hạt tiêu có lượng xuất khẩu tăng tương ứng tăng 15% và 23%.

Ngoài ra, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ là rau quả tăng 33,5%, chè các loại tăng 3,7%, thủy sản tăng nhẹ 0,3%.

Kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh nhất là mặt hàng cà phê giảm 21,9%, tiếp đến là mặt hàng cao su giảm 19,5%, sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 16,6%, gạo giảm 7,4%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, mức giảm do lượng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ ước khoảng 620 triệu USD. Trong đó riêng cà phê ước giảm do lượng khoảng 515 triệu, sắn và các sản phẩm ước giảm 176 triệu USD, gạo ước giảm 74 triệu USD.

Bộ Công thương cho rằng,khó khăn của các nền kinh tế trên thế giới và việc hạn chế tiêu dùng khiến giá hàng hoá, đặc biệt là giá hàng nông sản giảm sút, làm cho mức giá xuất khẩu bình quân của 6 tháng năm nay thấp hơn so với cùng kỳ.

Theo Nhandan