Chủ nhật,  28/11/2021

Thu phí bảo trì đường bộ đạt tiến độ khá

LSO-6 tháng đầu năm 2013, công tác tổ chức triển khai thu phí bảo trì đường bộ đối với xe ô tô, mô tô của tỉnh Lạng Sơn đã được các cơ quan chức năng thực hiện bài bản, đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở.

LSO-6 tháng đầu năm 2013, công tác tổ chức triển khai thu phí bảo trì đường bộ đối với xe ô tô, mô tô của tỉnh Lạng Sơn đã được các cơ quan chức năng thực hiện bài bản, đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở. Hầu hết các chủ phương tiện đều tham gia thực hiện nộp phí với cơ quan tổ chức thu một cách tự nguyện, với tinh thần trách nhiệm cao. Nhờ đó kết quả thu rất khả quan. Một số huyện, thành phố đã thực hiện dự toán thu đạt khá so với kế hoạch như thành phố Lạng Sơn, huyện Bắc Sơn.

 Thu phí đường bộ tại thôn Co Măn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Văn phòng quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết ngày 26/6/2013, các cơ quan được giao tổ chức thu quỹ bảo trì trên địa bàn tỉnh bao gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đăng kiểm xe Lạng Sơn (Công ty đăng kiểm) và UBND các huyện, thành phố. Các đơn vị này đã tổ chức thu được trên 21 tỷ đồng tiền phí bảo trì đường bộ. Trong đó, Công ty đăng kiểm đã thu được gần 17 tỷ đồng. Việc thu phí đường bộ đối với xe mô tô hai bánh được các huyện tổ chức triển khai tích cực. Qua tìm hiểu thực tế tại thành phố Lạng Sơn cho thấy, việc tổ chức tuyên truyền, thực hiện quy trình thu đối với các chủ xe mô tô khá bài bản do vậy kết quả thu đạt khá cao. Dự toán thu phí bảo trì của thành phố năm 2013 khoảng trên 1,9 tỷ đồng với trên 23 nghìn xe mô tô phải nộp phí. Từ tháng 3/2013 đến nay thành phố đã thu được gần 1 tỷ đồng tiền phí bảo trì đường bộ. Dự toán thu của huyện Bắc Sơn là 745 triệu đồng với trên 9 nghìn xe phải nộp, trong 6 tháng đầu năm 2013 huyện đã thu được trên 640 triệu đồng. Theo đánh giá của Chánh Văn phòng quỹ bảo trì đường bộ trung ương thì Lạng Sơn là một trong số các tỉnh phía bắc triển khai thu phí bảo trì đường bộ theo Nghị định 18 của Chính phủ và Thông tư số 197 của Bộ Tài chính một cách bài bản tích cực và có hiệu quả.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu phí Văn phòng quỹ bảo trì đường bộ, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đồng thời tiếp tục hướng dẫn các huyện tổ chức thu, nộp, phí bảo trì, sử dụng phần thu phí được để lại để chi phí cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động thu bảo đảm đúng quy định. Ngoài ra văn phòng quỹ sẽ chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch thu phí, dự toán thu năm 2014, cũng như xác định danh mục công trình đường bộ đề nghị trung ương phân bổ kinh phí để cải tạo nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

CÔNG QUÂN