Chủ nhật,  05/12/2021

Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho vay hai dự án nhà ở xã hội

 Căn cứ vào danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố và đề nghị của Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có công văn số 4371/NHNN-TD xác nhận việc đăng ký khoản cho vay tại BIDV bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN đối với hai doanh nghiệp là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland và Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân.

Căn cứ vào danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố và đề nghị của Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có công văn số 4371/NHNN-TD xác nhận việc đăng ký khoản cho vay tại BIDV bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN đối với hai doanh nghiệp là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland và Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân.

 Theo đó, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland (Ðổi tên từ Công ty CP Ðầu tư tài chính bất động sản Vincon) được BIDV cho vay với số tiền được xác nhận đăng ký vay từ nguồn tái cấp vốn là gần 118 tỷ đồng để đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội tại tỉnh Thừa Thiên  – Huế. Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân được BIDV cho vay với số tiền được xác nhận đăng ký vay từ nguồn tái cấp vốn là 540 tỷ đồng để đầu tư dự án chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Nhandan