Thứ năm,  02/12/2021

Hà Nam thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư và xây dựng nông thôn mới

Tập trung thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho người lao động và đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn là các giải pháp trọng tâm trong hai quý cuối năm 2013 được tỉnh Hà Nam đề ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 tổ chức ngày 3/7.

Tập trung thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho người lao động và đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn là các giải pháp trọng tâm trong hai quý cuối năm 2013 được tỉnh Hà Nam đề ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2013 tổ chức ngày 3/7.

Theo đó, tỉnh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan; thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư như trao mặt bằng sạch, đảm bảo điện, nước, an ninh trật tự, nguồn nhân lực, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công…; xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích các dự án lớn, hiệu quả cao, tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật Bản.

Về đẩy mạnh thu ngân sách, tỉnh thực hiện nghiêm các chính sách về miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế và các khoản thu ngân sách theo Nghị quyết 02/NQ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rà soát, đôn đốc nợ đọng thuế, tăng cường thanh, kiểm tra về thuế, tích cực đấu giá đất đối với dự án đủ điều kiện, đẩy mạnh phân cấp quản lý thu thuế đi đôi với cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan để phấn đấu năm 2013 đạt mục tiêu thu ngân sách đạt 2.780 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, tỉnh đôn đốc các địa phương hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký trong kế hoạch, tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, tập trung bố trí cho xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm có 6 xã trở lên hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đôn đốc hoàn thành quy hoạch chi tiết, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu văn hóa tâm linh thuộc Khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao tại huyện Kim Bảng.

Sáu tháng đầu năm 2013, tỉnh Hà Nam đã thu cân đối ngân sách đạt 1.264 tỷ đồng, đạt 48% dự toán Trung ương và 45% dự toán địa phương, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2012, đạt trên 6.200 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 20 dự án đầu tư mới, trong đó có 11 dự án FDI; đầu tư 525 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và đã tiết kiệm chi thường xuyên 52 tỷ đồng.

Theo Dangcongsan