Thứ tư,  20/10/2021

Thành phố tổng kết mô hình cánh đồng mẫu lớn

LSO-Ngày 15/7/2013, Trạm Khuyến nông thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình cánh đồng mẫu lớn áp dụng kỹ thuật gieo thẳng lúa bằng giàn sạ kéo tay vụ xuân năm 2013.

LSO-Ngày 15/7/2013, Trạm Khuyến nông thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình cánh đồng mẫu lớn áp dụng kỹ thuật gieo thẳng lúa bằng giàn sạ kéo tay vụ xuân năm 2013. Tham gia mô hình có 47 hộ nông dân thôn Lục Khoang, xã Hoàng Đồng trên diện tích 6 ha. Trong đó, 5ha thực hiện theo kế hoạch của Trung tâm khuyến nông tỉnh, 1 ha hỗ trợ mở rộng diện tích của Phòng Kinh tế thành phố. Nhà nước hỗ trợ 100% giống, 50% vật tư phân bón, thuốc trừ cỏ và thuốc bảo vệ thực vật. Để triển khai mô hình đạt hiểu quả, ngay từ đầu vụ, Trạm Khuyến nông đã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phổ tổ chức tập huấn cho các hộ nông dân; hướng dẫn trực tiếp các hộ ngâm ủ giống và gieo thẳng lúa bằng giàn sạ kéo tay; thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra các hộ chăm sóc, điều tra phát hiện phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Kết quả, lúa gieo sạ sinh trưởng phát triển tốt, các yếu tố cấu thành năng suất đều cao hơn so với lúa cấy, tiết kiệm 30% giống, giảm 1,5 công lao động, thời gian sinh trưởng rút ngắn 10 ngày, năng suất tăng 1,28% so với lúa cấy. Hoạch toán 1 ha lúa áp dụng gieo sạ mô hình cánh đồng mẫu lớn đã cho thu nhập tăng thêm được 11.024.600 đồng/ha.

 Các đại biểu tham quan mô hình tại thôn Lục Khoang, xã Hoàng Đồng

Trên cơ sở thành công của mô hình cánh đồng mẫu lớn, thời gian tới, các ban, ngành chức năng của thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các xã đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa xây dựng cánh đồng mẫu lớn để bà con mở rộng diện tích.

ĐỨC ANH