Thứ hai,  20/03/2023

Trồng rừng 2013: Vào giai đoạn về đích

LSO-Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc vụ trồng rừng 2013. Tới đầu tháng 8, ước tính toàn tỉnh đã trồng mới trên 7.000ha, đạt khoảng 80% kế hoạch năm. Theo lãnh đạo Chi cục Phát triển lâm nghiệp, dự ước vụ trồng rừng năm nay sẽ tiếp tục đạt và vượt kế hoạch đề ra.

LSO-Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc vụ trồng rừng 2013. Tới đầu tháng 8, ước tính toàn tỉnh đã trồng mới trên 7.000ha, đạt khoảng 80% kế hoạch năm. Theo lãnh đạo Chi cục Phát triển lâm nghiệp, dự ước vụ trồng rừng năm nay sẽ tiếp tục đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 Vườn ươm giống cây trồng rừng ở xã Sơn Hà, Hữu Lũng

Vụ trồng rừng năm nay, chỉ tiêu thực hiện dự án trồng rừng hỗ trợ sản xuất của Văn Lãng là 200ha. Tuy nhiên vì nhiều lý do, vừa qua theo dự kiến của địa phương này, thì nỗ lực cao nhất cũng chỉ có thể thực hiện được 46,5% kế hoạch. Ngay cả nội dung trồng cây phân tán, địa phương này cũng khó có khả năng hoàn thành. Với chỉ tiêu 200ha, dự kiến Văn Lãng chỉ hoàn thành được 75%. Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Văn Quân, Chi cục trưởng Chi cục phát triển lâm nghiệp cho biết: để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu chung của toàn tỉnh, Chi cục sẽ phối hợp với các địa phương và các ngành, điều chuyển một phần dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất và trồng cây phân tán ở những địa phương khó hoàn thành sang cho các huyện khác triển khai thực hiện.

Không chỉ ở Văn Lãng mà trong thời gian qua, dự án trồng rừng hỗ trợ sản xuất gặp khá nhiều khó khăn. Ngoài những nguyên nhân cũ như Ban quản lý dự án kiêm nhiệm, nhận thức của người dân chưa cao, thì năm nay xuất hiện vướng mắc về chủng loại giống. Theo kiểm tra của cơ quan chuyên môn, hiện nay nhân dân rất chuộng trồng bạch đàn hom, nhưng trước đó việc cung ứng chưa đáp ứng được nhu cầu. Thực tế hiện nay vấn đề này đã được Chi cục phát triển lâm nghiệp và các Ban quản lý dự án giải quyết hợp lý, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Tính đến trung tuần tháng 7/2013, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 1.600ha, đạt 52,2% kế hoạch. Nhưng khi vướng mắc đã được tháo gỡ, tiến độ sẽ có bước đột phá.

Ở nội dung trồng rừng khác, năm nay kế hoạch trồng rừng phòng hộ là 1.500ha. Tuy nhiên đến nay chỉ trồng được 190 ha. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án này tại Đình Lập từ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển tài nguyên sang đơn vị khác. Theo lãnh đạo Chi cục lâm nghiệp, hiện nay UBND tỉnh đã có quyết định về vấn đề này. Lộ trình đặt ra là chỉ tiêu 450ha rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng xã Bắc Xa, huyện Đình Lập sẽ phải thiết kế, chuẩn bị hiện trường xong trong tháng 8 và trồng xong trong tháng 9. Đồng thời Ban quản lý dự án các huyện phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ được giao. Như vậy kết thúc vụ trồng rừng năm nay, dự kiến nội dung này vẫn có thể hoàn thành kế hoạch.

Riêng đối với trồng cây phân tán thì cũng như mọi năm, nội dung này luôn về đích trước thời hạn. Ngoài kế hoạch trồng cây phân tán bằng nguồn ngân sách tỉnh là 3.000ha, các huyện còn bố trí thêm vốn cho chương trình này, đồng thời nhân dân các địa phương cũng tích cực tham gia. Tính đến đầu tháng 8, toàn tỉnh đã trồng mới hơn 4.600 ha rừng cây phân tán. Trong đó diện tích trồng từ ngân sách tỉnh đạt trên 2.400ha, đạt hơn 80% kế hoạch; diện tích trồng từ nguồn ngân sách huyện đạt gần 700ha và nhân dân tự trồng được 140ha. Trong khi đó, thực hiện vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 39 của UBND tỉn, thời điểm này nhân dân cũng trồng được gần 200.

Trong tháng 5/2013, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo, kết thúc trồng rừng vụ thu, phấn đấu đạt 80% kế hoạch năm. Tới thời điểm này vụ thu chưa kết thúc, nhưng tổng diện tích trồng rừng mới của toàn tỉnh đã vượt con số 7.000ha, tức là đạt trên 80% kế hoạch. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa vụ trồng rừng 2013 sẽ khép lại, nhiệm vụ trong giai đoạn về đích này sẽ không còn nhiều khó khăn. Lãnh đạo Chi cục Phát triển lâm nghiệp cho biết: những vướng mắc nảy sinh đã được giải quyết kịp thời, hiện tại chỉ còn việc tập trung vào triển khai thực hiện, dự kiến vụ trồng rừng năm nay toàn tỉnh sẽ tiếp tục đạt và vượt kế hoạch.

VŨ NHƯ PHONG