Thứ sáu,  03/02/2023

Hà Nội giúp Mô-dăm-bích nâng cao năng suất trồng lúa nước

Sáng 7-8, Văn phòng Dự án hợp tác quốc tế phát triển nông nghiệp Mô-dăm-bích tại Hà Nội tổ chức đánh giá kết quả dự án "Cải thiện kỹ thuật canh tác, nâng cao năng suất trồng lúa nước tại vùng Nante", do Ðoàn chuyên gia nông nghiệp Hà Nội thực hiện (từ tháng 11 - 2012 đến tháng 6-2013).

Sáng 7-8, Văn phòng Dự án hợp tác quốc tế phát triển nông nghiệp Mô-dăm-bích tại Hà Nội tổ chức đánh giá kết quả dự án “Cải thiện kỹ thuật canh tác, nâng cao năng suất trồng lúa nước tại vùng Nante”, do Ðoàn chuyên gia nông nghiệp Hà Nội thực hiện (từ tháng 11 – 2012 đến tháng 6-2013).

Ðây là dự án nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác ba bên giữa Nhật Bản – Mô-dăm-bích – Việt Nam. Sau tám tháng triển khai, các chuyên gia đã triển khai các mô hình thực nghiệm sản xuất giống lúa dài ngày và ngắn ngày tại vùng Nante, bước đầu thu được kết quả tốt, làm mô hình cho địa phương học hỏi, nhân rộng. Năng suất lúa đạt hơn sáu tấn/ha/vụ, tăng gấp ba đến bốn lần so năng suất bình quân tại Mô-dăm-bích (chỉ đạt 1,5 tấn/vụ/ha). Bên cạnh đó, các chuyên gia còn tập huấn cho người dân vùng dự án kỹ thuật ngâm ủ hạt giống, làm đất, gieo mạ, cấy lúa, thu hoạch; kỹ thuật vận hành hệ thống thủy lợi và tưới cho lúa…

Theo kế hoạch năm 2013-2014, dự án sẽ tiếp tục khảo nghiệm, bổ sung các giống mới giúp bạn có bộ giống lúa ổn định cho vụ tới và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tiến tới sản xuất được giống phục vụ sản xuất.

Theo Nhandan